پیام به «پنجمین نشست سراسری جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران»/کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

دوستان گرامی

بمناسبت برگزاری  پنجمین گردهمایی سراسری جنبش جمهوریخواهان دموکراتیک  و لائیک ایران، ادامه خواندن Continue reading

گزارش جلسه کنگره دهم سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

 گزارش جلسه کنگره دهم سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
کنگره سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران در روزهای پایانی ماه ژوئیه برگزار شد. موضوعات در دستور کار این کنگره به قرار زیر بود:
•    آئین نامه
•    اوضاع سیاسی
•    ارزیابی از روند وحدت
•    ارزیابی از ائتلاف ها و اتحادهای سیاسی
•    بررسی یک شکایت از کمیته مرکزی
•    بحث اعضای سازمان در مورد مسائل تشکیلاتی
•    انتخابات کمیته مرکزی
در این جلسه افزون بر اعضای سازمان، تعدادی از فعالینی که نسبت به امر وحدت چپ حساسیت داشته و با سازمان ما نیز در ارتباط بودند، مشارکت داشتند. به دلیل اهمیت موضوع وحدت و در اولویت قرار داشتن آن، کمیته مرکزی سازمان فقط از نمایندگان احزابی که در پروژه وحدت مشارکت داشته اند برای حضور در این جلسه دعوت نموده بود. در جریان کنگره نمایندگان سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) و شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران، پیام های خود را به کنگره سازمان، قرائت نمودند. همه شرکت کنندگان در کنگره از حق برابر برای مشارکت در مباحث برخوردار بودند و در طول کنگره با طرح نکات و پیشنهادات سازنده خود، به پیشرفت مباحث و موضوعات در دستور، به نحو ارزنده ای یاری رساندند. ادامه خواندن Continue reading