درباره ی دو ادعای پهلوی طلبان / ف. تابان

* طرح این یادداشت را روز گذشته در شبکه ی فیس بوک منتشر کردم و حالا با اضافه کردن نکات دیگری آن را اینجا می آورم:

این روزها انتشار بیانیه ی چهار سازمان سیاسی، بار دیگر بحث قدیمی سلطنت و جمهوری را داغ کرده است.
برای ورود به آن چه می خواهم بگویم دو تاکید ضروری است. ادامه خواندن Continue reading

پیرامون کنفرانس برخی از احزاب و سازمان های چپ در شهر استکهلم ، و کدام آلترناتیوها ؟ / سیروان هدایت وزیری

برخی از جریانات مختلف همانند ” حزب کمونیست کارگری ” ، ” حزب کمونسیت ایران ” ، ” سازمان راه کارگر ” ” سازمان فداییان ( اقلیت ) ، ” اتحاد فداییان ( کمونیست) ” و ” هسته اقلیت ” در ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۷ در شهر استکلهم سوئد کنفرانسی را تشکیل دادند. ادامه خواندن Continue reading