جمهوری-دموکراسی- لائیسیته در ایران چرا و چگونه؟/ شیدان وثیق

جمهوری اسلامی ایران، پس از چهل سال دیکتاتوری و سلطه، امروزه در یک بحرانِ سخت وجودی قرار گرفته است. زوال این سیستم را هم 

اکنون از هر روی، در گستره‌ی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، دییپلماتیک… می‌توان آشکارا مشاهده کرد. در چنین شرایطی، اُلیگارشی دینی- امنیتیِ حاکم از کمترین تکیه‌گاه اجتماعی در جامعه برخوردار است. اکثریت بزرگ مردم، در بیشماری و چندگانگیِ‌شان، با اعتراض‌ها، مقاومت‌ها، جنبش‌ها و خیزش‌های‌شان در سال‌های اخیر، اعلام می‌کنند که خواهان برافتادن رژیم کنونی‌اند. رژیمی که به هر ترتیب، با تشدیدِ هر چه عمومیِ ترور و سرکوب، می‌خواهد حاکمیت خود را با توسل به جنایت و کشتار حفظ نماید، حتا به قیمت وابستگی و سرسپردگی به برخی از قدرت‌های استیلاطلب جهانی. ادامه خواندن Continue reading

قبای تاریخ و مصلحت سیاسی روز / ناصر رحیم خانی

این گفتار بیش‌تر می‌پردازد به چگونگی نگاه “امروز” صورت‌بندی‌ها وگرایش‌های سیاسی به “گذشته‌ی تاریخی” و بیان این دریافت که چگونه موقعیت “امروز” و پروژه‌های “فردا”ی صورت‌بندی‌های سیاسی از منشور این “گذشته‌ی تاریخی”، نمودار می‌شود. به بیان دیگر چگونه “گذشته‌ی تاریخی”، قبائی می‌شود بر تن مصلحت سیاسی.

چرا سایه ی کودتای ۲۸ مرداد هنوز با ماست؟چرا جنبش ملی مصدقی، تاریخی نشده است؟ و دیگر اینکه صورت‌بندی‌های سیاسی امروزه چگونه و با چه هدفی به “گذشته‌ی تاریخی” می‌نگرند.

دراین نوشته نگاهی می‌شود به جنبش ملی مصدقی، کودتای ۲۸ مرداد و نگاه امروز صورت‌بندی‌های سیاسی به آن “گذشته‌ی تاریخی” :

• نگاهی به جنبش ملی مصدقی
• نگاه سلطنت‌طلبان به «گذشته»
• مصدق از اسلام سیلی خورد؟
• گرایش اقتصاددانان نئولیبرال و ملی شدن نفت
• مصدق وجبهه ملی، دیروز و امروز
• جبهه ملی و مساله ارضی ایران
• شخصیت مصدق و کابینه‌ی جبهه ملی.

گفت‌وگو پیرامون جنبش ملی مصدقی و کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، از جمله این پرسش را پیش می‌آورد که چرا هنوز سایه‌ی کودتای ۲۸ مرداد با ماست و چرا هنوز دوره‌ی جنبش ملی مصدقی تاریخی نشده است؟ ادامه خواندن Continue reading

جایگاه سیاسی یک جمهوریخواهِ دمکرات – فرامرز دادور

در دوران اخیر که جمهوری اسلامی با بحران عمیق مربوط به حیات نظام روبرو است، در میان مخالفان و فعالان سیاسی و اجتماعی منتقد، مجادلات گسترده سیاسی حول محور چگونگی عبور از نظام موجود در جریان میباشد. در مطلب زیر تلاش است که جایگاه سیاسی یک جمهوریخواه دمکرات و لائبک و مدافع سرنگونی نظام بدست خود مردم، روشن تر گردد. ادامه خواندن Continue reading

پسا کووید-۱۹ : جهانی نو؟ / شیدان وثیق

این روزها، هنوز نبردِ جهانی علیه کوروناویروس جدید، کووید-۱۹، به پایان نرسیده است که بحث‌هایی پر شور بر سر پیامدهای نوآورانه‌ی این فاجعه در پهنه‌ی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتا، به باور برخی، امکان فرارسیدنِ جهانی نو، درگرفته‌اند. ادامه خواندن Continue reading

نگاهی به جنبش زنان در ایران / فرامرز دادور

زنان و مردان در ایران اسیر یک حکومت مستبد مذهبی هستند و تحت لوای یک سرمایه داری بسیار فاسد و مافیایی، اکثریت مردم زیر ستم سیاسی و اجتماعی و در فقر و محرومیت زندگی میکنند. ادامه خواندن Continue reading