پسا کووید-۱۹ : جهانی نو؟ / شیدان وثیق

این روزها، هنوز نبردِ جهانی علیه کوروناویروس جدید، کووید-۱۹، به پایان نرسیده است که بحث‌هایی پر شور بر سر پیامدهای نوآورانه‌ی این فاجعه در پهنه‌ی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتا، به باور برخی، امکان فرارسیدنِ جهانی نو، درگرفته‌اند. ادامه خواندن Continue reading

نگاهی به جنبش زنان در ایران / فرامرز دادور

زنان و مردان در ایران اسیر یک حکومت مستبد مذهبی هستند و تحت لوای یک سرمایه داری بسیار فاسد و مافیایی، اکثریت مردم زیر ستم سیاسی و اجتماعی و در فقر و محرومیت زندگی میکنند. ادامه خواندن Continue reading

تحلیل یک جانبه « نگاهی به روند مبارزه برای رهائی» و فقدان استراتژی برای رهائی / نقدی بر مقاله «دوران بدون بازگشت؛ نگاهی به روند مبارزه برای رهائی» نوشته اصغر ایزدی، پیران آزاد و تقی روزبه / احمد آزاد

اخیرا نوشته ای با عنوان «دوران بدون بازگشت؛ نگاهی به روند مبارزه برای رهائی» نوشته  پیران آزاد، اصغر ایزدی و تقی روزبه در سایتها منتشر شده است. ادامه خواندن Continue reading