به یاد بیداران به خون خفته :مادران خاوران پایه گذاران جنبش دادخواهی در ایران / زنانی دیگر

بیست‌وهفت سال پیش، در تابستان داغ سال ۶٧، جنایتی هولناک در بستر نوشیدن جام زهرِ پایان جنگ ایران و عراق، توسط رژیم شکل گرفت. ادامه خواندن Continue reading

خاوران و بحران پاسخ‌گویی و مسئولیت‌ پذیری حکومت / منصوره بهکیش

از آن تابستان شوم که ارتباط عزیزان‌مان را با ما خانواده‌ها قطع کردند و زندانیان سیاسی ایستاده بر عقاید را با شقاوت بسیار، گروه گروه بی‌خبر کشتند و در کانتینرها ریختند و در کانال‌هایی در خاوران مدفون کردند، بیست و هفت سال می‌گذرد، ادامه خواندن Continue reading

یادی از خسرو شاکری، کاوشگر تاریخ جنبش چپ و کارگری ایران / تورج اتابکی، ناصر مهاجر

سحرگاه دوشنبه ۸ تیر ۱۳۹۴ ( ۲۹ ژوئن ۲۰۱۵) خسرو شاکری، پژوهشگر اسناد تاریخ معاصر ایران، مورخ و روشنگر سوسیالیست در بیمارستانی در پاریس چشم از جهان فروبست؛ ادامه خواندن Continue reading

قتل‌عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ به روایت دوربین

فیلم مستند” جوانه‌ی اندوه”، تازه‌ترین کار پانته‌آ بهرامی، کارگردان ایرانی ساکن نیویورک، فاجعه‌ی خونین‌کشتار گروهی زندانیان سیاسی را در دو ماه مرداد و شهریور سال ۶۷، از زبان ۱۲ زندانی سیاسی پیشین بازگو می‌کند. ادامه خواندن Continue reading

ویدا حاجبی همچنان در راه، اما این بار بدون «رامین»اش / منصوره شجاعی

مدرسه فمینیستی: روز گذشته با خبر شدیم که ویدا حاجبی تبریزی، تنها پسر خود را از دست داد. «رامین» درحالی که با بیماری اش سالها در نبرد بود سرانجام روز سه شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ در پاریس درگذشت. ادامه خواندن Continue reading