کهنه رو به مرگ است و نو ناتوان از زاده شدن / نانسی فریزر / ترجمه‌ی شیرین کریمی

این روزها سخن گفتن از «بحران» می‌تواند انگِ یاوه‌گویی بخورد، چراکه ابتذال این اصطلاح برآمده از لفاظی‌های سطحی بی‌پایان است. ادامه خواندن Continue reading

دمکراسی، برنامه ریزی و «اطلاعات انبوه» سوسیالیسم برای قرن بیست ویکم؟ /مانتلی ریویو / ترجمه: ا. مانا

این مقاله بر اساسِ سخنرانی های ۲۰۱۸ در مسکو و کمبریج و ۲۰۱۹ دانشگاه نرمال شانشی در شیان، و دانشگاه سیاست و قانون در پکن تهیه شده است. ادامه خواندن Continue reading

بحران سه‌گانه‌ی سرمایه‌داری / مارینا متزوکیتو / ترجمه‌ی احمد سیف

پس از بحران مالی ۲۰۰۸، ما با این پی‌آمدهای ناگوار دریافتیم که وقتی دولت‌ها به جای این‌که بنیادی برای بهبود پایدار و فراگیر آماده کنند به‌طور نامحدود برمیزان نقدینگی بیفزاید، چه برسر اقتصاد خواهد آمد. اکنون که بحران شدیدتری در راه است همان اشتباه را نباید تکرار کنیم.


سرمایه‌داری حداقل با سه بحران روبه‌روست. یک بحران بهداشتی ناشی از عالم‌گیرشدن ویروس کرونا که به‌سرعت به صورت یک بحران اقتصادی درآمد که از پی‌آمدهایش برای ثبات مالی فعلاً بی‌خبریم. ادامه خواندن Continue reading