تمدید تحریم‌ها علیه ایران از سوی امریکا و واکنش جمهوری اسلامی / سر سخن

سنای آمریکا «قانون تحریم ایران» را، که پیش از این در مجلس نمایندگان امریکا به تصویب رسیده بود با ۹۹ را ی موافق و بدون رای مخالف به تصویب رساند. ادامه خواندن Continue reading

اعلام نظام فدرالی در “روژآوا”

هفدهم مارس ۲۰۱۶، PYD (حزب اتحاد دموکراتیک ) و متحدانش در “روژآوا” یا شمال سوریه، طی نشستی در شهر رومیلان، برای ادارۀ سه کانتون کردی و یک کانتون عمدتا عرب و آشوری، و ارمنی تأسیس یک نظام فدرال را اعلام کردند. ادامه خواندن Continue reading

جمهوری اسلامی باید درباره ابعاد نظامی برنامه هسته‌ایش به مردم ایران پاسخ بدهد / سر سخن

 

آخرین گزارش مدیرکل «آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» راجع به پرونده اتمی ایران، زیرعنوان «ارزیابی نهائی مسائل باقی مانده گذشته و حال برنامه هسته ای ایران»،در۲۴ آذر (۱۵ دسامبر ۲۰۱۵) انتشار علنی یافت. ادامه خواندن Continue reading

جمهوری اسلامی در قرنطینه / بیانیه کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران( پیرامون توافقنامه وین و قطعنامه شورای امنیت در باره بحران اتمی ایران)

توافقی که روز ۲۳ تیر ۱۳۹۴ (۱۴ ژوئیه ۲۰۱۵)، در وین، بین گروه دولتهای (۱+۵) و جمهوری اسلامی حاصل شد و بعضأ از جانب امضا کنندگان و یا برخی تحلیگران «توافق تاریخی» قلمداد گردید و قطعنامه ۲۲۳۱ «شورای امنیت» سازمان ملل که در پشتیبانی از آن توافقنامه و به اتفاق آرا، در روز ۲۹ تیر ۱۳۹۴ (۲۰ ژوئیه ۲۰۱۵) صادر شد، می تواند در صورت اجرا، خطر جنگ را دورتر و فشار مجازات‌های بینالمللی بر جامعه ما را کمتر سازد. ادامه خواندن Continue reading

داستان دنباله دار مذاکرات هسته‌ای و آسیب پذیری رژیم

ماراتن مذاکرات برسر پرونده اتمی بین جمهوری اسلامی و گروه دولت‌های (۱+۵)، که در یک هفته پیش از پایان مهلت مقرر (سوم آذر/۲۴ نوامبر) در وین به دو سرعت تبدیل شده بود، سرانجام به خط پایانی نرسید و به مدت هفت ماه دیگر تمدید شد. ادامه خواندن Continue reading

درماندگی و دعواهای درونی رژیم در مقابله با بحران اقتصادی

در حالی که بحران عمیق و کم سابقه‌ای همچنان بر اقتصاد کشور مستولی است و با وجود آهستگی نسبی شتاب تورم قیمتها، رکود شدید کماکان بخش غالب اقتصاد را زمینگیر کرده است، چگونگی مقابله با این بحران نیز، خود عرصه دیگری برای تداوم دعواهای درونی حکومتگران شده است. هرکدام از دستجات رقیب درون حکومتی، اساسآ به مقتضای مقاصد و منافع ویژه خویش، نسخه‌ای برای «درمان» این اقتصاد بیمار می‌نویسند. اما در همین حال، بیش از پیش روشن است که امکان تخفیف احتمالی این بحران نیز، همانند بسیاری از مسائل دیگر، به چشم انداز مذاکرات جاری با غرب پیرامون پرونده هسته‌ای ایران گره خورده است. ادامه خواندن Continue reading

هولناکی کشتار و ضرورت برقراری یک صلح پایدار

 بیست و چهار روزتمام است که نیروهای نظامی اسرائیل از زمین و هوا و دریا، بار دیگر مردم بیدفاع، آواره و محاصره شدۀ غزه را هدف تهاجمی مرگبار و ویرانگر قرار داده اند. ادامه خواندن Continue reading

اوضاع سیاسی و سیاستهای ما

  طی دو سال گذشته، تلاقی بیش از پیش بحران بین المللی اتمی و بحرانهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و صدمات و مخاطرات برخاسته از آنها، شرایط بسیار حساس و کم سابقه ای را پدید آورد که نه تنها بن بست و تنگناهای گریبانگیر رژیم حاکم را شدیدتر و عریان تر کرد، بلکه سرنوشت آینده جامعه ما را نیز با تیرگی و ابهامات افزونتری روبرو ساخت. ادامه خواندن Continue reading