بیانیه کمیته شیکاگو در مورد محکومیت موج جدید سرکوب و اعدام در ایران

موج جدیدِ سرکوب، شکنجه و اعدام توسط جمهوری اسلامی محکوم است
سیاستهای سرکوب، بازداشت، شکنجه و اعدام در ایران، همچنان ادامه دارند. اعدام زندانی سیاسی سمکو خورشیدی در بامداد روز پنج شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۳ در زندان دیزل آباد (کرمانشاه)، یکی ازاقدامات اخیرِ غیر انسانی توسط جمهوری اسلامی میباشد. همزمان حکم اعدام برای دو تن از زندانیان سیاسیِ کردتبار ایرانی، محمد عبدالهی و مصطفی سلیمی نیز از سوی دادگاه های انقلاب جمهوری اسلامی به اتهام “محاربه” صادر و تایید گردید. در این روز همچنین در زندان اوین، با یورش عوامل وزارت اطلاعات و گاردِ محافظ به زندانیان سیاسی در بند ۳۵۰ که به اعتراض و مقاومت در مقابل بازرسی خشونت آمیز دست زده بودند، بیش از ۳۰ زندانی سیاسی بطور وحشیانه مضروب و مجروح گشته، تعدادی از آنها به سلولهای انفرادی در بند ۲۴۰ منتقل شدند.
در حالیکه مسئولانِ جمهوری اسلامی مدعی ایجادِ موازینِ تدبیر و اعتدال در جامعه هستند، اما شیوه های پلیسی و سرکوبگرانه علیه هرگونه اعتراض و مقاومت از سوی مدافعانِ آزادیهای دمکراتیک همچنان ادامه دارد. در زندانهای جمهوری اسلامی صدها تن از فعالان اجتماعی در کنار هزاران نفر از زندانیان معمولی که اکثرا به نوعی قربانیان ناشی از نبود موازین پایه ای مدنیِ قید شده در بیانیه جهانشمول حقوق بشر در ایران میباشند، در شرایط غیر انسانی بسر میبرند. ما از مردم ایران و افکار عمومی در جهان خواستاریم که نقض فاحش حقوق بشر در ایران را محکوم نموده بهر شکل ممکن از روند سرکوب و خشونت حکومتی در ایران افشاگری کنند.
کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران-شیکاگو
humanrightsiniran@aol.com
19 آوریل ۲۰۱۴

فراخوان برای برگزاری یک اجتماع عمومی در شیکاگو/در اعتراض به موج جدید سرکوب و خشونت توسط جمهوری اسلامی علیه دگراندیشان، فعالان جامعه مدنی و زندانیان سیاسی

فراخوان برای برگزاری یک اجتماع عمومی در شیکاگو

در اعتراض به موج جدید سرکوب و خشونت توسط جمهوری اسلامی علیه دگراندیشان، فعالان جامعه مدنی و زندانیان سیاسی

شنبه ساعت ۱ بعد ازظهر، ۲۶ آوریل ۲۰۱۴ در مقابل ساختمان شیکاگو تریبیون، ۴۳۵ خیابان میشیگان تلفن تماس: ۴۰۱۰-۳۳۴-۸۴۷

بیانیه کمیته شیکاگو در مورد محکومیت موج جدید سرکوب و اعدام در ایران

موج جدیدِ سرکوب، شکنجه و اعدام توسط جمهوری اسلامی محکوم است

سیاستهای سرکوب، بازداشت، شکنجه و اعدام در ایران، همچنان ادامه دارند. اعدام زندانی سیاسی سمکو خورشیدی در بامداد روز پنج شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۳ در زندان دیزل آباد (کرمانشاه)، یکی ازاقدامات اخیرِ غیر انسانی توسط جمهوری اسلامی میباشد. همزمان حکم اعدام برای دو تن از زندانیان سیاسیِ کردتبار ایرانی، محمد عبدالهی و مصطفی سلیمی نیز از سوی دادگاه های انقلاب جمهوری اسلامی به اتهام “محاربه” صادر و تایید گردید. در این روز همچنین در زندان اوین، با یورش عوامل وزارت اطلاعات و گاردِ محافظ به زندانیان سیاسی در بند ۳۵۰ که به اعتراض و مقاومت در مقابل بازرسی خشونت آمیز دست زده بودند، بیش از ۳۰ زندانی سیاسی بطور وحشیانه مضروب و مجروح گشته، تعدادی از آنها به سلولهای انفرادی در بند ۲۴۰ منتقل شدند.

در حالیکه مسئولانِ جمهوری اسلامی مدعی ایجادِ موازینِ تدبیر و اعتدال در جامعه هستند، اما شیوه های پلیسی و سرکوبگرانه علیه هرگونه اعتراض و مقاومت از سوی مدافعانِ آزادیهای دمکراتیک همچنان ادامه دارد. در زندانهای جمهوری اسلامی صدها تن از فعالان اجتماعی در کنار هزاران نفر از زندانیان معمولی که اکثرا به نوعی قربانیان ناشی از نبود موازین پایه ای مدنیِ قید شده در بیانیه جهانشمول حقوق بشر در ایران میباشند، در شرایط غیر انسانی بسر میبرند. ما از مردم ایران و افکار عمومی در جهان خواستاریم که نقض فاحش حقوق بشر در ایران را محکوم نموده بهر شکل ممکن از روند سرکوب و خشونت حکومتی در ایران افشاگری کنند.

کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران-شیکاگو

humanrightsiniran@aol.com

19 آوریل ۲۰۱۴

وضعیت یک شهروند عرب با گذشت بیش از چهار سال بازداشت هنوز مبهم است

وضعیت یک شهروند عرب با گذشت بیش از چهار سال بازداشت هنوز مبهم است

خانواده سیلاوی در چهار سال گذشته به تمام نهادهای امنیتی ، انتظامی، قضایی، زندان ها، بیمارستان های اهواز و حتی به مسئولین سیاسی استان مراجعه کردند اما در مقابل هیچ پاسخی دریافت نکرده اند. مراجعه مکرر خانواده سیلاوی به دفتر رهبر در تهران نیز اثرگذار نبوده و کسی پاسخگوی آنها نیست.

آقای سیلاوی در کارنامه خود هیچگونه فعالیت سیاسی و حتی فعالیت فرهنگی یا هر نوع فعالیت منعطف به سیاست نداشته است.

نیروهای امنیتی اما فقط به دلیل نسبت خانوادگی او با یک فعال سیاسی عرب (متوفی) به نام مرحوم “منصور سیلاوی اهوازی”، ایشان را بازداشت می کنند.

منصور سیلاوی اهوازی، برادر همسر آقای یوسف سیلاوی بودند. ایشان نیز پس از سالها فعالیت سیاسی و رسانه ای در لندن در سال ۲۰۰۸ به طرز مرموزی فوت کردند.

پس از بازداشت یوسف سیلاوی، یکی از آشنایان ایشان نیز توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به شدت تحت شکنجه قرار می گیرد. بازجویان از شخص بازداشت شده، درباره یوسف سیلاوی سئوالاتی کرده و بعد از مدتی او را آزاد کرده اند.

یکی از دختران آقای سیلاوی می گوید: امروز سالروز تولد پدرم است. او وارد پنجاه و پنجمین سال خود می شود. خانواده ما در این سالها نه تنها جشن تولد ایشان را نگرفته اند، بلکه از ایشان هیچ گونه اطلاعی در دست نیست.

ایشان ادامه داد: انتظار ما از سایر فعالان حقوق بشر در تمامی سازمان های فعال در این زمینه این است که موضوع پدر ما را در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی پیگیری کرده و خانواده ای را از این وضعیت نگران کننده نجات دهند.

یک شهروند عرب اهوازی در شیراز اعدام شد.

یکشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۲

یک شهروند عرب بنام عبدالرضا زرگانی در روز چهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۲ اعدام شد. بنا به گزارش فعالان حقوق بشر از أهواز ، اعدام این شهروند به اتهام سرقت مسلحانه در شهر شیراز و در ملاء عام اجراء شد. جسد این جوان ٣٠ سأله روز پنج شنبه به خانواده وی تحویل داده شد و توسط خانواده وی در قبرستان “خضر” واقع در شهر عبادان( آبادان) دفن شد.

از طرفی قاضی کورش زارعی معاون دادستان شیراز و سرپرست دادسرای انقلاب شیراز گفت: عبدالرضا زرگانی به اتهام سرقت یک باب طلا فروشی شهر بیضاء در آبان ماه سال ١٣٩٠ که پس از واژگونی خودرو توسط نیروی انتظامی دستگیر شد.دادگاه انقلاب شیراز او را نیز به سرقت از بانک تجارت شعبه آرین شیراز متهم کرده بود که پس از محاکمه در شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز و تأیید حکم توسط شعبه ۳۳ دیوانعالی کشور این حکم روز چهارشنبه ٣٠ بهمن در شیراز اجرا شد .

منابع محلی افزودند، که خانواده زرگانی از اجرای حکم اعدام فرزندشان اطلاع ندارند امری که بر خلاف آیین نامه نحوه اجرای حکم اعدام در ایران می بأشد. براساس آیین نامه نحوه اجرای احکام اعدام، مقامات قضایی موظف هستند که خبر اجرای حکم را “۴٨ ساعت قبل از اجرای حکم، به وکیل و خانواده فرد محکوم” خبر دهند.همچنین محکوم به اعدام حق دارد با اشخاصی که می خواهد از جمله اعضای خانواده خود، به عنوان آخرین ملاقات، دیدار کند.

در روزجمعه ٢ اسفند ١٣٩٢ کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل طی بیانیه ای از افزایش اعدام در ایران هشدار داده است. ایران پس از چین بیشترین شمار اجرای احکام اعدام و همچنین بالاترین نرخ سرانه اعدام را در جهان دارد. سازمان ملل می‌گوید در سال گذشته میلادی بین ۵۰۰ تا ۶۲۵ نفر در ایران اعدام شده‌اند.

خودکشی یک پناهجو و سقط جنین یک زن ایرانی در جزیره کریسمس

خودکشی یک پناهجو و سقط جنین یک زن ایرانی در جزیره کریسمس
یک پناهجوی ایرانی در اعتراض به تبعید او از استرالیا به جزیره کریسمس خودکشی کرد. شخص یاد شده پس از اقدام به خودکشی به یک مرکز درمانی منتقل شده و گفته می شود که اقدام او خوشبختانه منجر به مرگ نشده است.
یک پناهجوی اهوازی روز چهارشنبه ۱۵ ژاویه ۲۰۱۴ در تماسی از کمپ کریسمس با سایت پادماز اوضاع پناجویان را بسیار وخیم گزارش کرد. این پناهجو گفت: ما به همراه گروهی از پناهندگان که قصد مهاجرت به استرالیا را داشتیم پس از رسیدن به خاک استرالیا توسط پلیس این کشور به جزیره کریسمس تبعید شدیم.
او ادامه داد: در اعتراض به بی حرمتی و اهانت های مکرر پلیس و ضرب و شتم پناهجویان، یک هفته است که جمع زیادی از پناهجویان اقدام به اعتصاب غذا کرده و بیش از ده نفر ار آنان در اقدامی اعتراضی لب های خود را دوختنند.
این پناهجو می گوید: پلیس مهاجرت جزیره کریسمس در اقدامی غیر انسانی اعضای خانواده ها را از همدیگر تفکیک و هر کدام را در مکان معینی از کمپ نگهداری می کنند.
در همین راستا روزنامه گاردین در گزارشی آورده است که یک زن پناهجوی ایرانی در کمپ جزیره کریسمس در اثر بد رفتاری و بی توجهی اداره مهاجرت سقط جنین کرده است.

اعتصاب غذای خانواده های چهار زندانی اهل سنت محکوم به اعدام

اعتصاب غذای خانواده های چهار زندانی اهل سنت محکوم به اعدام

سه شنبه ۱۷ دی ۱۳۹۲۰۷ ژانویه ۲۰۱۴


خبرگزاری موکریان: خانواده چهار زندانی کرد اهل سنت در اعتراض به حکم اعدام فرزندانشان و برای همراهی با آنان دست به اعتصاب غذا زده اند.بر اساس گزارش رسیده به آژانس خبری موکریان، وضعیت جسمی چهار زندانی کرد اهل سنت محکوم به اعدام که به علت ناعادلانه دانستن حکم صادره و نارضایتی از شرایط زندان از ۶۵ روز پیش دست به اعتصاب غذا زده اند، وخیم است.

بر پایه گزارش موکریان، دیروز دوشنبه ۱۶ دیماه ۹۲ سه نفر از این زندانیان کمال ملایی، جمشید و جهانگیر دهقانی در پی ضعف شدید جسمانی ناشی از اعتصاب غذای بلند مدت بیهوش شده و به خارج از زندان منتقل شدند و تا ساعت ۱۰ شب تحت مراقبت پزشکی بودند. امروز صبح نیز حامد احمدی به همین منظور به بهداری زندان قزلحصار منتقل و ساعاتی پیش وی را به داخل بند بازگردانده اند.

به گزارش خبرنگار موکریان، پدر حامد احمدی – محکوم به اعدام – طی تماسی تلفنی با خبرنگار موکریان در سنندج گفت “ما خانواده این چهار زندانی در چند روز گذشته تلاش های زیادی انجام دادیم و به نهادهای مختلف مراجعه کردیم تا جلوی این حکم ناعادلانه را بگیریم اما تاکنون پاسخ امیدوار کننده ای نگرفته ایم”.
حبیب الله احمدی افزود ” وقتی که برای پیگیری وضعیت فرزندانمان به تهران رفته بودیم به ما اجازه ملاقات با آنان را دادند و ما با مشاهده شرایط جسمی و روحی آنان که در اعتصاب بودند بسیار متاثر شدیم و بعد از آن تصمیم گرفتیم که ما هم فرزندانمان را تنها نگذاریم و تا روشن شدن وضعیت آنان در خانه هایمان سفره ای پهن نکنیم و مانند آنها از خوردن پرهیز کنیم”.
پدر حامد احمدی که چند روزی است به همراه باقی اعضای خانواده خود و خانواده سه زندانی دیگر در اعتصاب غذا به سر میبرد در پایان خطاب به همه هموطنانش گفت ” فرزندان ما را از خود بدانید و نه برای ما بلکه برای رضای خدا آزادی آنان را از مسئولین بخواهید”.

شایان ذکر است پیشتر هم خانواده سه تن از زندانیان اهل سنت محکوم به اعدام که در زندان قزل حصار محبوس اند در آستانه سی امین روز اعتصاب غذای فرزندانشان با انتشار نامه‌ای از سازمان‌ها و نهاد‌های حقوق بشری خواسته بودند برای نجات این چهار نفر از اعدام آنان را یاری کنند. حکم اعدام کمال ملایی، حامد احمدی، جمشید و جهانگیر دهقانی در دیوان عالی کشور تایید شده و هم اکنون به منظور جلوگیری از اجرای حکم خود ۶۵ روز است که دست به اعتصاب غذا زده اند. یک منبع آگاه به موکریان گفت که آنان به مناسبت هفته وحدت نامه ای منتشر خواهند کرد که در آن از شرایط خود و زندان و اینکه حکمشان ناعادلانه صادر شده است، سخن می گویند.

گزارش کارگر فلزکار :

گزارش کارگر فلزکار :
دوشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۲ – ۶ ژانویه ۲۰۱۴

از دو کارخانه در گیلان
پیرو سیاست گذاری کارخانجات ایران و وضع تولید ، هر کارخانه ی که از رمق نیفتاده غالبن از رانت های مستقیم یا شراکت با مافیای سرمایه داری سرپایند . معمولن تولید این گونه کارخانجات بعلت خاص بودن مورد توجه این مافیای پول و قدرت است. گروه کارخانجات “سبحان دارو” از این ویژگی برخوردارند که در زیر به آن اشاره می شود .

“سبحان دارو”

“شرکت سبحان دارو” در سال ۱۳۵۵ با دریافت موافقت اصولی از وزارت صنایع و معادن وقت با نام “سوئیران” با مشارکت و دانش فنی “سیبا گایکی” سوئیس طراحی ، ساخته و در اواخر سال ۱۳۶۰ راه اندازی شد .نام شرکت در سال ۱۳۶۴ به” دارو سازی سبحان” تغییر یافت ، پس از تشکیل “گروه دارویی سبحان” در شرکت سرمایه گذاری “البرز” در سال ۱۳۸۳ شرکت “سبحان دارو” تاسیس و در آذر همان سال کارخانه و خطوط تولید و کلیه پروانه های ساخت محصول و فعالیت های ” شرکت داروسازی سبحان” به شرکت “سبحان دارو” انتقال یافت .

این کارخانه که ۱۵۰ کارگر در آن مشغول کار هستند در شهر صنعتی رشت واقع شده و یکی از موفقترین شرکت های گروه دارویی “سبحان” ست. با توجه به وضعیت خوب مالی شرکت،متاسفانه حقوق کارگران طبق قانون کار و در یک سطح پرداخت و قراردادها هم یک ساله می باشد و معمولن در مناسبت های خاص مقداری پول بعنوان پاداش به همه ی پرسنل داده می شود .

کارخانه هیچ گونه تشکل کارگری نداشته و نمایندگان حل اختلاف و نماینده کارگران از میان کارگران با سابقه توسط مدیریت انتخاب می شود و کارگران حق هیچ گونه دخالتی در انتخاب نماینده خود ندارند .

بیشتر تولید دارو در این شرکت برای “اعصاب و روان ” ست و دارای قیمتی بالا می باشد.

سبحان اُنکولوژی-

داروهای ضد سرطان و بیماری های خاص در کارخانه ی سبحان اُنکولوژی تولید می شود که زیر مجموعه ایی از خانواده ی “داروی سبحان” می باشد که کارگران در آن جا بلحاظ امنیت شغلی و تاثیرات جسمی وضعیت نا بسامان تری دارند .

سازه ی این کارخانه کوچکتر از “سبحان دارو ” به نام “سبحان اُنکولوژی” کاملن انحصاری بود که فروش خوب و ایده آلی دارد .

*از سهم درآمد آن مقداری تحت عنوان سود ویژه به کارگران پرداخت می گردد .

این شرکت -سبحان اُنکولوژی- بطور متوسط سالی دو بار مبلغی تحت عنوان افزایش تولید -بنا بر سنوات از ۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان- به کارگران پرداخت می نماید .

در پایان لازم به ذکر ست که قانون اخراج تحت عنوان تعلیق نیرو برقرار است ، منتها از ان جایی که جزء کارخانجات انحصاری و پر بازده می باشد در سالیان اخیر اخراجی صورت نگرفته ست.

پیام یکی از نمایندگان کارگران فولاد زاگرس قروه به سندیکای کارگران فلزکارومکانیک

«سید هادی حسینی عضو هیات مدیره کمیسیون صنعت و معدن مجلس اظهار داشته اند: عدم مدیریت مطلوب و.. از علل بیکارشدن کارگران این کارخانه فولاد زاگرس اعلام می کند و اعلام می دارد این مسئله بررسی می شود و طبق ماده ۲۳۳ آیین نامه مجلس مبنی بر شناسایی متخلفین تنظیم و به هیات رییسه مجلس تقدیم می شود.

دکتر قادر مرزی نماینده قروه گفته است که: مذاکراتی با سرمایه گذاران چینی و ترکیه انجام گرفته اما آنها به دلیل حجم بالای رقم بدهی این کارخانه،حاضر به همکاری نشدند.ایشان یادآوری نمودند : اگر مدیران سیاسی این بار نیز در روند اجرای این واحد صنعتی دخالت نکنند.می توان به پایدار بودن این کارخانه و اشتغال پایدار امیدوار بود.

نماینده مردم قروه و دهکلان در مجلس در مصاحبه با خبرگزاری فارس گفته است: کارخانه فولاد مبارکه و ذوب آهن اصفهان برای احیایی ذوب آهن کردستان وارد عمل شده و در این کارخانه سرمایه گذاری خواهند کرد و ظرف دوهفته آینده در کارخانه برای بازسازی مستقر می شوند.»

سندیکای کارگران فلزکار مکانیک بارها خواستار همکاری ذوب آهن اصفهان و کارخانه های فولاد مستقر در کشور برای راه اندازی این کارخانه مهم برای مردم و کارگران کردستان شده بود. حتا پیشنهاد کرده بود که با همکاری کارگران این کارخانه تولید کارخانه به فرو منگنز تغییر یابد تا هم کارگران بیکار فعلی به سرکار برگردندند وهم کارگران بیشتری با تغییر تولید استخدام خواهند شد.

سود حاصله از تغییر تولید فعلی به فرو منگنز بسیار شایان توجه است.

روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک

تاخیر ۴ ماهه در پرداخت مستمری و پاداش معلمان بازنشسته۱۳۹۲-۱۰-۱۴

تاخیر ۴ ماهه در پرداخت مستمری و پاداش معلمان بازنشسته۱۳۹۲-۱۰-۱۴
چکیده: معلمانی که یکم مهر ماه سال جاری بازنشسته شده‌اند بعد از گذشت نزدیک به ۴ ماه هنوز پاداش پایان خدمت و مستمری شان در ماه‌های مهر، آبان و آذر را که در مجموع بیش از ۴۰ میلیون تومان می‌شود، دریافت نکرده‌اند.
معلمانی که در مهرماه سال جاری بازنشسته شده‌اند هنوز پاداش پایان خدمت، حکم بازنشستگی و مستمری ۳ ماه گذشته‌شان را دریافت نکرده‌اند.
«محمد تقی سبزواری» از فعالان صنفی فرهنگیان در این باره به ایلنا گفت: معلمانی که در ابتدای مهر ماه سال جاری بازنشسته شده‌اند بعد از گذشت نزدیک به ۴ ماه هنوز پاداش پایان خدمت و مستمری شان در ماه‌های مهر، آبان و آذر را که در مجموع بیش از ۴۰ میلیون تومان می‌شود، دریافت نکرده‌اند.
وی با انتقاد از خلف وعده «حمیدرضا حاجی بابایی» وزیر سابق آموزش و پرورش مبنی بر پرداخت پاداش پایان خدمت معلمان یک هفته پس از بازنشستگی، ادامه داد: روال پرداخت پاداش پایان خدمت در آموزش و پرورش پاسخگوی سیر صعودی تورم در کشور نیست، چرا که پرداخت این پاداش همواره با تأخیر مواجه است که این موضوع با تورم بالای ۳۵ درصد عقلانی بنظر نمی‌رسد.
به گفته سبزواری، این نحوه پرداخت پاداش مسلماً ارزش سرمایه گذاری بازنشستگان فرهنگی را به نصف کاهش می دهد و این با نفس پرداخت پاداش در تضاد است چرا که پاداش بازنشستگی باید بتواند گره ای از مشکلات مالی بازنشستگان را باز کند.

این فعال صنفی معلمان در پایان تصریح کرد: پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان فرهنگی طی سالیان گذشته بین ۶ تا ۹ ماه طول کشیده است بنابراین تاخیر ۴ ماهه سال جاری خیلی جای تعجب ندارد

همه باهم برای آزادی برادران زندانی مان بکوشیم!

همه باهم برای آزادی برادران زندانی مان بکوشیم!

سندیکاهای کارگری ایران

فعالان سندیکایی و دوستداران و هوادارن سندیکاها

با توجه به وخامت حال رضا شهابی که در آخرین اطلاعیه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران انعکاس یافته « سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ضمن جلب توجه مراکز معتبر کارگری و حقوق بشری در ادامه دفاع از آزادی این مبارز حقوق کارگری یکبار دیگر در خواست آزادی و معالجات فوری و موثرایشان را اعلام نموده و از مسئولین مربوطه می خواهد نسبت به پرداخت دستمزد و حقوق معوقه ایشان اقدامات عاجل را به عمل آورد تا حداقل ازرنجهای اقتصادی وهزینه کمرشکن روزمره زندگی و اجاره خانه همسر و دو فرزند دانش آموز این کارگر زندانی و ستمدیده کاسته شود. باشد که این دادخواهی گوش شنوائی پیدا نماید» متاسفانه پس از آخرین دیدار رضا شهابی با خانواده اش، آثار درد و رنج در چهره اش آشکار بود. خواست کارگران سندیکایی،رضا شهابی و خانواده اش این است : رضا شهابی تا چند روز آینده باید بستری و جراحی مجدد گردد.او باید پس ازجراحی در محیطی بدون نگرانی و امکانات لازم برای بهبودی را بگذارند.

رضا شهابی راننده وعضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و محمد جراحی کارگر نقاش ومبتلا به سرطان وعضو سندیکای کارگران نقاش تهران که دست به گربیان با بیماری های گوناگون هستند چرا باید در زندان باشند؟ این کارگران در بیرون از زندان منافع چه کسانی را به خطر می اندازند که نباید آزاد شده و باید همچنان با درد و رنج روزگار بگذارنند؟

ما از مسوولین مربوطه می خواهیم این کارگران را آزاد نموده تا به معالجات خود بپردازند، واز همه برادران و خواهران کارگر و سندیکاهای کارگری و فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری WFTU وکنفدراسیون بین‌المللی اتّحادیه‌های کارگری ITUCو مراکزحقوق بشری می خواهیم که همه امکانات خود برای رهایی این کارگران سندیکایی بکار برند.

سندیکای کارگران فلزکارومکانیک

هیات بازگشایی سندیکای کارگران نقاش و تزیینات ۱۰ /۱۰/۱۳۹۲