گزارش برگزاری کنگره چهاردهم سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

کنگره ادواری سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران، که طبق اساسنامه ، هر دو سال یکبار تشکیل می‌شود، در روزهای پایانی ماه اردیبهشت برگزار شد. موضوعات در دستور کار این کنگره به قرار زیر بود:

• آئین نامه
• اوضاع سیاسی
• مسائل تشکیلات
• ارزیابی از ائتلاف ها و اتحادهای سیاسی
• ارزیابی از تلاشهای «همگرائی چپ»
• انتخابات کمیته مرکزی

هیات ریئسه موقت با اعلام یک ‌دقیقه سکوت به یاد جانباختگان راه آزادی و سوسیالیزم کار کنگره را آغاز کرد. سپس رسمیت جلسه به دنبال ارائه گزارشی از سوی هیات رئیسه موقت از تعداد اعضاء سازمان و تعداد شرکت کنندگان در جلسه، مورد تائید جمع حاضر قرار گرفت . در این اجلاس، تعدادی از اعضاء سازمان هم، بدلیل عدم امکان مسافرت، از طریق اینترنت حضور داشتند. پس از آن هیات رئیسه موقت اقدام به برگزاری انتخاب هیات رئیسه دایم کرده و پس از انجام انتخابات و تعیین هیات رئیسه دایم، کنگره وارد دستور کار خود شد. ادامه خواندن Continue reading