شبح نکبه بر فراز اسرائیل / لوموند دیپلماتیک، ترجمه ی بهروز عارفی

سازمان های سیاسی فلسطینی، سلسله کارزار سالیانه ای را که بین سی مارس و ١۴ مه برگزار می شوند، «راه پیمائی بازگشت بزرگ» نامگذاری کرده اند. ادامه خواندن Continue reading