«گزارش مرگ‌های مشکوک در زندا‌ن‌های ایران به شورای حقوق بشر فرستاده شد»

مرگ محمد راجی یکی از دروایش گنابادی بازداشت شده در حوادث خیابان پاسداران تهران‌، بحث در مورد مرگ‌های مشکوک در بازداشتگا‌ه‌های ایران را دوباره دامن زده است. ادامه خواندن Continue reading