فراخوان کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری برای اعتراض به مشکلات کارگران ایران

کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری از ۳۳۱ سندیکا و اتحادیه عضو خود در ۱۶۳ کشور خواسته است تا نسبت به آنچه «آزار و اذیت» فعالان کارگری و «نقض سیستماتیک»‌ حقوق کارگران و نیز تشکل‌یابی آنان به سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران اعتراض کنند. ادامه خواندن Continue reading

«نزدیک به پنج هزار نفر» در اعتراضات دی ماه بازداشت شدند

علیرضا رحیمی، نماینده‌ مجلس که عضو هیات بازدیدکننده از زندان اوین بوده است، طی یادداشتی اعلام کرد که در جریان اعتراضات دی ماه ۴۹۷۲ نفر بازداشت شدند که ۴۹٣ نفر آن ها هنوز زندانی اند. ادامه خواندن Continue reading

نگاهی به نقش جنبش چپ در شرایط کنونی / فرامرز دادور

در مقابل جنبش چپ معضل اصلی این است که در این مرحله از تاریخ که میارزات آزادیخواهانه و عدالتجویانهِ مردم ایران از شتاب بیشاری برخوردار شده، آیا مناسبترین استراتژی برای نیل به دمکراسی و سوسیالیسم چه میتواند باشد. ادامه خواندن Continue reading