۵ سندیکای فرانسه:خطر مرگ یک فعال سندیکایی درایران / نامه ۵ سندیکای فرانسه به علی خامنه ای‏ درباره وضعیت رضا شهابی در زندان

سازمان های سندیکائی فرانسوی امضاء کننده، توجه شما را نسبت به وضعیت ‏رضا شهابی، عضو هیئت‎ ‎مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، یک زندانی شناخته شده در سطح جهان به علت فعالیت ‏برای احقاق حقوق کارگران زندانی، جلب می کند.‏ ادامه خواندن Continue reading