صدای ما کارگران باشید

اخبار روز: شش روز بعد از اعتصاب همگانی زنان و مردان کارگر شرکت هفته تپه، در حالی که همه ی مردم خطه ی خوزستان و جامعه ی کارگری ایران از این اعتصاب حرف می زند، روزنامه های رسمی – اصلاح طلب و معتدل و اصولگرا – با سکوت و بی اعتنایی خود از کنار این اعتصاب کارگری کم نظیر گذشته اند. ادامه خواندن Continue reading