سومین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه / اتحادیه آزاد کارگران ایران

امروز ۲۰ آذر ماه ۹۶ کارگران شرکت نیشکر هفت تپه بطور متحدانه تر و یکپارچه تری اعتصاب خود را ادامه دادند و سومین روز اعتراض و اعتصاب را پشت سر گذاشتند. ادامه خواندن Continue reading