اعتراض کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری به سرکوب فعالین کارگری در ایران

دبیرکل کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری با ارسال نامه ای به علی خامنه ای رهبر حکومت ایران از وضعیت جسمانی محمود صالحی عمیقا ابراز نگرانی کرده است. ادامه خواندن Continue reading