اقتصاد سیاسی اتحاد شوروی / هیلل تیکتین / ترجمه‌ی کاووس بهزادی

مقاله‌ی حاضر، دیگر مقاله‌ای است که به مناسبت یک‌صدمین سالگرد انقلاب اکتبر ۱۹۱۷، در تشریح نظام اقتصادی شوروی پس از انقلاب منتشر می‌کنیم. ادامه خواندن Continue reading

آیا شوروی در دوران استالین سوسیالیستی بود؟ / به مناسبت یک‌صدمین سال انقلاب اکتبر / علیرضا ثقفی

به نظرم باید تعریف‌مان را از سوسیالیسم روشن کنیم و سپس به این سوال جواب بدهیم . پاسخ این سوال را با یک کلمه نمی توان داد؛ نیاز به توضیح بیشتر دارد. ادامه خواندن Continue reading

اکتبر: انقلابی که فصل رهایی زنان را گشود! / لیلا پرنیان

در اکتبر ۱۹۱۷ زنان و مردان کارگر و زحمتکش تحت رهبری لنین و حزب بلشویک توانستند دولت بورژوازی را از طریق قیام مسلحانه سرنگون کنند و برای اولین بار در تاریخِ بشر، یک جامعه‌ی نوین سوسیالیستی را بنیان‌گذاری کنند. ادامه خواندن Continue reading

پیرامون انقلاب ۱۹۱۷ روسیه / آلن بدیو / ترجمه: نیما علوی

تزیازدهم- می‌خواهم بر نکته‌ای انگشت بگذارم که ظاهراً امروز بعد از پیروزی آشکار سرمایه‌داری در مقیاس جهانی از یادها رفته است: انقلاب ۱۹۱۷ روسیه یک رخداد بی‌سابقه در تاریخ گونه انسان بود. ادامه خواندن Continue reading