پنهان میان برگ برگ سبزیها و شکفتن در تاریکی ها /نسیم خاکسار

نوشته ی حاضر متن سخنرانی نسیم خاکسار در برنامه یادبود و بزرگداشت جانباختگان در خاوران های سراسر ایران در بروکسل به تاریخ هشتم اکتبر۲۰۱۷ است، برگرفته از اخبار روز

پیشگفتار

در چنبر چرخ، جان چندین پاکان
می سوزد و خاک می شود، دودی کو؟
خیام

پیش از انتخاب این دو یادنوشته از دو زندانی سیاسی، برای نوشتن از آنها و خواندنشان در این برنامه، از خودم می‌پرسیدم چرا این کار را می‌کنم؟ این چند سطر که در پیشگفتار می آورم پاسخ به چرائی این کار است. ادامه خواندن Continue reading