از خاله هایت سخن میگویم از شهین میگویم : گل سرخ مرده است اما گل بان نه / فروغ اسدپور

تصور کنید زنی سی ساله را با استخوان بندی ظریف، قامت کشیده و بلند، ، چشمانی سیاه که زیر سایه بان ابروانی کمانی میدرخشند، دهانی خنده ناک، پوستی سبزه گون، و موهایی فر و کوتاه که در تیر ماه سال ۱۳۶۰ دستگیر شده است. ادامه خواندن Continue reading