به مطالبات زنان کارگر بی‌توجه بوده‌ایم / گفتگو با مریم رحمانی از چهره‌های فعال درحوزه‌ی زنان

سپیده جدیری

مریم رحمانی از چهره‌های فعال در حوزه‌ی زنان است که به رغم تمام موانع برای فعالیت در این حوزه در ایران، همچنان ثابت قدم به کار خود ادامه می‌دهد. ادامه خواندن Continue reading