از سر گرفته شدن جنگ سرد در خلیج فارس / قطر میان امارات متحده عربی وعربستان سعودی / لوموند دیپلوماتیک

Nabil Ennasri   /  برگردان: بابک دهقان

سه شنبه شب ٢٣ مه، قطر اعلام کرد که خبرگزاری رسمی این کشور(قنا) (Qatar News Agency, QNA) توسط افراد ناشناسی هک شده ویک بیانیه دروغین منتسب به امیر قطر درآن پخش شده است. ادامه خواندن Continue reading