جمهوری اسلامی نماینده ما کارگران در سازمان جهانی کار نیست / بهنام ابراهیم زاده، فعال کارگری

صد و ششمین اجلاس سازمان جهانی کار در فاصله ١۵-٢۶ خرداد(۵ تا ١۶ ژوئن) با حضور ۱۸۷ کشور عضو این سازمان برگزار خواهد شد. ادامه خواندن Continue reading

میزان رأی ملت است! / ناصر اصغری

در یکی دو دهه گذشته، تبلیغات و هیاهو حول انتخابات در جمهوری اسلامی بعدی غیرقابل مقایسه با انتخابات – و یا به اصطلاح انتخابات – یکی دو دهه اول حیات رژیم اسلامی پیدا کرده است. ادامه خواندن Continue reading