کارگران در همه دولت‌ها بی‌دفاعند / گفتگو با حسین اکبری، فعال کارگری درباره فاجعه معدن یورت

مرگ بیش از ۴۰ کارگر در معدن زمستان یورت و سفر حسن روحانی و علی ربیعی به استان گلستان، گفتگوهای بسیاری را درباره نقش دولت در جلوگیری از این حادثه بر سر زبان‌ها انداخت، اما کمتر کسی به نقش دولت‌های پیشین و ساختار حقوقی در پیگیری‌نکردن قوانینی که از کارگران محافظت کند پرداخته است ادامه خواندن Continue reading