چگونه جمهوری اسلامی خود را افشا می کند / مارال سعید

اینکه به ظن ما ذات این رژیم چنین است و یا به قول رانده شدگان درگاه؛ ذوب شدگان در ولایت چنیند. در صورت مسئله تغییری حاصل نمی نماید. “جمهوریت با ولایت خوانائی ندارد.” ادامه خواندن Continue reading

اصلاح طلبان و آقای رئیسی :لطفا نظرتان را در مورد فرمانده قثل عام ۶۷ را هم بیان کنید! /مرسده محسنی

در این همهمه انتخابات ریاست جمهوری اسلامی، با کاندیدا شدن رئیسی موجی از افشاگری ها در مورد پرونده قضایی او و شرکتش در قتل عام هزاران زندانی سیاسی به راه افتاده است. ادامه خواندن Continue reading