فرخنده است اول ماه مه؛ روز جهانی کارگر / کانون نویسندگان ایران

اول ماه مه روز جهانی کارگر روز جشن و جلوه‌‌گری پرشمارترین طبقه‌ی اجتماعی است که گرچه سازندگان ثروت های جهانند، خود اما بی بهره‌ترینند. ادامه خواندن Continue reading

اول ماه مه، روز رزم ماست / گفتگوی سایت اتحاد کارگری با محمود صالحی

به روال هر ساله و چند ماه به آخر سال، محاسبه افزایش حداقل حقوق کارگران، به موضوع اصلی اخبار و هم چنین به مباحثات گرم فعالین کارگری تبدیل می شود. ادامه خواندن Continue reading