در صفی متحدانه به دفاع از خواستهای اسماعیل عبدی بر خیزیم / اتحادیه آزاد کارگران

اسماعیل عبدی طی بیانیه مبسوطی از بند ٣۵۰ زندان اوین، اعلام کرده است در اعتراض به امنیتی کردن فعالیتهای صنفی کارگران و معلمان و با خواست خارج کردن اینگونه اتهامات واهی از پرونده اش از روز دهم اردیبهشت ماه دست به اعتصاب غذا خواهد زد. ادامه خواندن Continue reading