مروان برغوثی: چرا در زندان های اسرائیل، اعتصاب غذا کرده ایم / نیویورک تایمز /ترجمه بهروز عارفی

زندان حادریم، اسرائیل: با گذشت ۱۵ سال در زندان اسرائیل، شاهد و قربانی نظام غیرقانونی دستگیری های خودکامه ی  دسته جمعی و نیز شاهد بدرفتاری ها با زندانیان فلسطینی بودم. ادامه خواندن Continue reading