زنان و جهان پیرامون ما :بمناسبت ۸ مارس روز جهانی زنان / ناهید جعفرپور

جهان پیرامون ما جهانی مملو از خشونت های ساختاری است. خشونت هایی که موتور اصلی اش ۱۰ درصد از قدرت مند ترین وثروتمند ترین انسانها بر علیه ۹۰ درصد دیگر سکنه جهان بخصوص زنان می باشند. ادامه خواندن Continue reading