زندان، شکنجه، اعدام و تصور بی‌باور به کرامت انسانی مصطفی تاجزاده! / رضا معینی

گفته‌های مصطفی تاجزاده در مصاحبه با حسین دهباشی وانمودی است به نقد گذشته اما در پیدا بیان همان فکری است که بانی نقض فاحش و خشن حقوق بشر و فرمان‌های حذف دگراندیشان از فردای انقلاب بود. ادامه خواندن Continue reading