- The Union Of People's Fedaian Of Iran - http://www.etehadefedaian.org -

یک هفته از آغاز اعتصاب کارگران کارخانه های پروفیل ساوه و نورد لوله صفا گذشت

Posted By admin On آذر ۱۳, ۱۳۹۱ @ ۸:۵۳ ق.ظ In اخبار | No Comments

اتحادیه آزاد کارگران ایران: امروز یازدهم آذر ماه اعتصاب ۲۴۰۰ کارگر کارخانه های پروفیل ساوه و نورد لوله صفا هفتمین روز خود را پشت سر گذاشت. این کارگران در اعتراض به عدم پرداخت شش ماه از دستمزدهای خود از روز پنجم آذر دست به اعتصاب زده اند. در دومین روز اعتصاب این کارگران کارفرما فقط یکماه از دستمزدهای معوقه آنان را به حسابشان واریز کرد و از پرداخت ۵ ماه دیگر از دستمزد معوقه آنها خودداری نمود به همین دلیل کارگران هر دو کارخانه پروفیل ساوه و نورد لوله صفا تا امروز به اعتصاب خود ادامه داده اند. در طول روزهای گذشته ۱۲۰۰ کارگر کارخانه صفا که بدنبال آغاز اعتصاب در مقابل درب کارخانه دست به تجمع زده بودند با درخواست فرماندار ساوه و دیگر مسئولین این شهر به تجمع خود در مقابل کارخانه پایان دادند اما دست از اعتصاب نکشیدند.
 
از سوی دیگر کارفرمای این دو کارخانه برای به شکست کشاندن اعتصاب کارگران در پروفیل ساوه در همان روز اول اعتصاب به آنان اعلام کرد کارخانه تعطیل است و کارگران نیز اعلام کردند چنانچه کارفرما آنان را به کارخانه راه ندهد دست به تجمع در مقابل فرمانداری شهر ساوه خواهند زد.
 
بنا بر آخرین گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز تعدادی از کارگران پروفیل ساوه در میدان شهرداری این شهر دست به تجمع زدند اما از آنجا که تا ساعت یازده صبح هیچیک از مسئولین کارخانه و یا مسئولین دولتی شهر ساوه توجهی به تجمع اعتراضی این کارگران در میدان شهرداری نکردند آنان تجمع خود را به مقابل فرمانداری ساوه کشاندند. بدنبال این تجمع مسئولین فرمانداری با حضور در میان کارگران به آنان وعده دادند روز دوشنبه رستمی صفا کارفرمای کارخانه های پروفیل ساوه و نورد لوله صفا را احضار خواهند کرد تا در مورد خواستهای کارگران تصمیمات لازم اتخاذ شود که بدنبال این وعده کارگران به تجمع خود در مقابل فرمانداری ساوه پایان دادند.


Article printed from The Union Of People's Fedaian Of Iran: http://www.etehadefedaian.org

URL to article: http://www.etehadefedaian.org/%db%8c%da%a9-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%a8-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87

Copyright © 2011 Etehade Fedaian. All rights reserved.