- The Union Of People's Fedaian Of Iran - http://www.etehadefedaian.org -

یادمان توکل اسدیان و شعرمیعادگاه از روشنک

Posted By admin On مهر ۲۶, ۱۳۹۲ @ ۱۲:۱۵ ب.ظ In دسته‌بندی نشده,گزارش | No Comments

[1]یادمان توکل اسدیان

و شعرمیعادگاه از روشنک

سه شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۲ – ۱۵ اکتبر ۲۰۱۳
tawakol-asadian.jpg

توکل اسدیان ، زاده ی لرستان در سال هزار و سیصدوبیست و هفت خورشیدی. زندانی زندان شاه در هزاروسیصد و پنجاه وسه همراه شمار بزرگی از کوشندگان چپِ خطه ی لرستان. توکل اسدیان مهندس کشاورزی بود و در سال های پیش از انقلاب، سرپرست بخشی از شرکت کشت و صنعت ایرانی آمریکائی نراقی درمنطقه ی اندیمشک وشوش و هفت تپه . کشاورزان رانده شده از زمین ، کارگران فصلی ، دختران و پسران وجین کار لر و عرب، همگی «آقای مهندس توکل اسدیان» را«توکل» می نامیدند به سادگی و صمیمیت و با احترام و محبت، بازتاب جوهره ی نگاهِ انسانی و مهربان خود توکل به آدمیزاده. توکل اسدیان در مهرماه هزار و سیصد و شصت خورشیدی و در جریان اقدام جلوگیرانه ی سرکوبگران حاکمیت اسلامی از برگزاری چهلم جان باختن سیامک اسدیان(اسکندر)همراه شمار بسیاری از کوشندگان فدائی ( اقلیت ) دستگیر شد و سوم آذرماه در زندان خرم آباد به آتش کشیده شد. یادآور سوزاندن ابن مقفع متهم به الحاد و مانی گری در سی و شش سالگی به دستور حجاج بن یوسف حاکم و کارگزار منصور خلیفه عباسی. یادآور نابردباری حاکمان اسلامی در برابر هر آزاداندیش و هر دگراندیش .

میعادگاه

شگفتا میعادگاه سرنوشت را!

پای در راه
به آهنگِ عزیمتی سرخوش
گاه با تشویش
گاه بی پروا

تا رسیدن
ره توشه و اندک سازوبرگی:
ته مانده ی دُردِ انسانیّتی سبُک بار

بی تاب و بی قرار
نگرانِ لرز و لرزشِ نبضِ خاک
گاه با درنگی
گاه با شتاب

شگفتا زنده مانی در دلِ فاجعه!

گیرودارِ زخم و زخمه ی میعادگاه
عُروج مؤمنانِ هرزه گرد
و
غثیانِ مسلمانی

[ ابن مقفع و تنور سوزان حُجّاج بن یوسف ]

واژگونی زمانه را!

مرز و بومِ ایمان را!
زشتنامِ فسخِ فضیلت
خفقانِ قومِ برگزیده ی خدا در سرزمینِ موعود
و
خوانِ یغما بر اطلسِ خونبارِ خاور

غُبارِ سِتم که سنگین می تازَد
از محیط تا خلیج
از خلیج تا اقلیمِ هرز تا ابدیّتِ خدا

بر بسترِ لزج و لغزنده ی ایمانی شریر و شهوتبار
شبحی در گشت و گذار
از نیل تا بغداد
از اورشلیم تا داردانل
از عدن تا هرات
از ری تا خُجند تا شام

شبیخون لئیمانه
در بستر اوهام کین ورزِ سپاهیان عهد عتیق
سایه های عریان جاهلیّت
ابتذال آبشخورشان
کین دین و ایمان شان
جیره خواری مَسلک شان
غدر و خیانت طبع و نهادشان
خود فروشی مرام شان

تعقیب و شکارِ گذشته های وَهم
کِشت و زرعِ بذرِ نفرت
با آیه های کتاب های مقدس
و
التهاب عصب و عصبیّتِ طایفه

ولایتِ عبث
امیدهای وانهاده
و
رَمه – فسیله ها ی امامانِ حاضر و غایب
خیلِ ایثارگرانِ جنون و دَغا

اقلیم رسالت های الهی
مکرِ غیب
و
آسمانی تُهی تشنه به خون زمین و دوزخیان زمین

سرزمینِ هرز و هرزه ی رسالت مَنگ
وسواسِ گشَن
بیست و پنج قرن رشوه و روسپی گری
هماره و همیشه آبستن مرگ و کینه
غرقه در رؤیائی سودائی و هولناک

شگفتا صفِ بی پایان کلیدداران بهشت گمشده!
شگفتا ویران سرای ایمان را !

امارتِ خلیفه را !
ولایتِ فقیه را!
از تهران تا ریاض تا اورشلیم
تالانِ شوم
ضیافتِ گورکنان
امیرزادگان امپراطوری نفت
و
خطابه در بزمِ لاف و لیلاج

بر پلّه کانِ عُروجِ این دوزخ
سطرها نور نیستند
کُفر اندر خورِ قاعده ی ایمان ست
و
کوته قامتانِ ضیافتِ لیلاج را
حاشا گمانِ فضیلتی!

دریغا!
بودا نیستی که رخت بربندی!
فرزانه ایّوب نیستی تا جدل کُنی!
عیسا نیستی زندگانی بی دریغ از سر بگذرانی!

نه دست افشان و پای کوبان چو حلّاج بر سرِ دار!
نه بیژن در بُنِ چاه!
نه رستم!
نه گُردآفرید!
نه روئین تن اسفندیار!

هلا ای هزار دستان!
هلا ای اسفندیارِ نیک اختر!
هلا ای بی هُمال!
هلا فرخنده فَر! هژبرِ خُجسته!
از آن دُردِ سبک بار جُرعه ای مانده ست بجای؟
بی گمان آری!

نوش باد! نوش ات باد!

روشنک
استکهلم ۷ اکتبر ۲۰۱۳


Article printed from The Union Of People's Fedaian Of Iran: http://www.etehadefedaian.org

URL to article: http://www.etehadefedaian.org/%db%8c%d8%a7%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%88%da%a9%d9%84-%d8%a7%d8%b3%d8%af%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%b4%d8%b9%d8%b1%d9%85%db%8c%d8%b9%d8%a7%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%d9%88

URLs in this post:

[1] Image: http://www.etehadefedaian.org/wp-content/uploads/2013/10/tawakol-asadian.jpg

Copyright © 2011 Etehade Fedaian. All rights reserved.