- The Union Of People's Fedaian Of Iran - http://www.etehadefedaian.org -

گزارش از برگزاری سالگرد فاجعه کشتار زندانیان سیاسی دهه ۶۰

Posted By admin On شهریور ۱۷, ۱۳۹۰ @ ۱۱:۱۸ ق.ظ In حقوق بشر | No Comments

[1] تلاش کانون حمایت از مبارزات مردم ایران- کلن

تلاش کانون حمایت از مبارزات مردم ایران- کلن گزارش از برگزاری سالگرد فاجعه کشتار زندانیان سیاسی دهه ۶۰ و تابستان ۶۷ در ایران سه شنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۰ – ۰۶ سپتامبر ۲۰۱۱ در آستانۀ سالگرد این فاجعه ملی، با یاد آوری اعدام های دهۀ شصت و تابستان ۶۷ و گرامیداشت یاد جان باختگان و آگاهیرسانی در جوامع بین المللی از اهمیت بسیاری برخوردار است تا همگان بدانند که خاطره چنین فجایعی از اذهان عمومی بیرون رفتنی نیست و مردم ایران و خانوادههای بازماندگان همچنان بر خواست خود مبنی بر بررسی و مشخص کردن عاملان و آمران این جنایات هستند. تلاش کانون حمایت از مبارزات مردم ایران- کلن روزجمعه ۲ سپتامبر۲۰۱۱ به مناسبت سالگرد فاجعه کشتار زندانیان سیاسی در ایران با همکاری نتورفرویند–کلن، فیلم < ومن عاشقانه زیسته ام > را به نمایش گذاشتند.


قبل از نمایش فیلم در رابطه با علت ضرورت برگزاری سلگرد این روز، فاجعه ای که در تاریخ ایران مهر ننگش بر پیشانی جمهوری اسلامی باقی خواهد ماند، بیانیه ای به فارسی از طرف تلاش و به آلمانی از طرف نتورفروینده ایراد شد. سپس فیلم
< ومن عاشقانه زیسته ام > از پانته آ بهرامی به نمایش گذاشته شد که بینندگان را با واقعیات تجربیات و زندگی مبارزاتی ۱۳ زن سیاسی ایرانی با ظرافت بسیار آشنا کرد.


فیلم < ومن عاشقانه زیسته ام > روایتی از رنج ها، عشق، مقاومت، فرارها و شکستهای رنج آور است. در یک کلام نقل داستان زندگیست. تصویر زندگی سه نسل از زنان سیاسی ایرانی طی تاریخ پنجاه ساله اخیر، و در نهایت این فیلم نشان میدهد که چگونه این زنان در جامعه ایران توانستند در تمام عرصه های سیاسی و اجتماعی نقش چالشگرانه خود را ایفا کنند.


در آخر برنامه در رابطه با این فیلم بحث و گفتگو منتقدانه با حضور خانم بهرامی بشکل فعال برگزار شد. تلاش کانون حمایت از مبارزات مردم ایران- کلن بیست وسومین سالگرد فاجعه کشتار زندانیان سیاسی در ایران نقض مستمر و سیستماتیک حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، از همان فردای انقلاب با اعدام سران نظام سلطنتی، اعمال گستردۀ تبعیض جنسیتی علیه زنان ، به حاشیه راندن وطرد آنان از زندگی اجتماعی و محروم کردن شان از کار و تحصیل، کشتار در ترکمن صحرا، حمله نظامی به کردستان و کشتار زنان و مردان کرد و همچنین با ترور، زندان و اعدام مخالفین سیاسی ودگراندیشان، اقلیتهای دینی و عقیدتی و دگرباشان آغاز گردید. قتلهای زنجیزهای، کشتار و سرکوب دانشجویان در تیر ماه ٧٨ و ادامۀ آن تا امروز، پایمال کردن و نقض مستمر حقوق زنان، جوانان، کارگران و سایر زحمتکشان، تعرض و تجاوز به حق حیات آنان، راندن بخش عظیمی از مردم جامعه به زیرخط فقر، دستگیری، حبس و شکنجۀ نویسندگان، روشنفکران، روزنامه نگاران و اقلیتهای دینی از جمله بهائیان، اینها همه بیانگر گوشههائی از نقض مستمر حقوق بشر در ایران است.


اوین، خاورانها و کهریزکها از یک سو نماد ایستادگی ومبارزۀ مردم و از سوی دیگر نمودار ماهیت سرکوب گرایانه رژیم جمهوری اسلامی ایران است. مطابق آمار رسمی دولتی، تنها در سال گذشته ٣۴۶ زن و مرد در ایران جان خود را بالای چوبههای دار از دست دادند. و هم اکنون گروهی از زندانیان در مناطق مختلف ایران در معرض خطر اعدام قرار دارند. آگر چه جنایات رژیم جمهوری اسلامی در ٣٢ سال گذشته بی شمار است و در جریان آن هزاران دگراندیش بدون در نظر گرفتن ابتدائی ترین مسائل رایج حقوق بین المللی و انسانی در خیابانها و معابر عمومی و یا در زندانها قتل عام شدهاند، اما فاجعۀ کشتار زندانیان سیاسی در سال ١٣۶۷ در چنان ابعاد گسترده تری انجام گرفت که سایر جنایات رژیم جمهوری اسلامی را در سایه خود قرار داد و باید از آن به عنوان جنایت برعلیه بشریت نام برد و نباید اجازه داد که این جنایت هولناک بدست فراموشی سپرده شود.


۲۳ سال پس از آن جنایت هولناک، هنوز بسیاری از خانوادهها ، اطلاع روشنی از چگونگی این جنایت و یا حق حضور بر گورهای جمعی عزیزان شان در گلزار خاوران و دیگر گورستان ها را ندارند. جامعه ایرانی و جهانی مسئول است که در این مورد دادخواهی کند تا شاید بتوان از تکرار این گونه فجایع جلوگیری نمود، چرا که این جنایت می تواند امروز و یا فردا در سوریه و یا در هر گوشه از جهان که مردمشان گام در راه رهایی نهادهاند، تکرار شود. در آستانۀ سالگرد این فاجعه ملی، با یاد آوری اعدام های دهۀ شصت و تابستان ۶۷ و گرامیداشت یاد جان باختگان و آگاهیرسانی در جوامع بین المللی از اهمیت بسیاری برخوردار است تا همگان بدانند که خاطره چنین فجایعی از اذهان عمومی بیرون رفتنی نیست و مردم ایران و خانوادههای بازماندگان همچنان بر خواست خود مبنی بر بررسی و مشخص کردن عاملان و آمران این جنایات هستند. یاد جانباختگان گرامی باد


تلاش کانون حمایت از مبارزات مردم ایران- کلن


Article printed from The Union Of People's Fedaian Of Iran: http://www.etehadefedaian.org

URL to article: http://www.etehadefedaian.org/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%b3%d8%a7%d9%84%da%af%d8%b1%d8%af-%d9%81%d8%a7%d8%ac%d8%b9%d9%87-%da%a9%d8%b4%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%d8%b2%d9%86

URLs in this post:

[1] Image: http://wip.etehadefedaian.org/wp-content/uploads/2011/09/094.jpg

Copyright © 2011 Etehade Fedaian. All rights reserved.