- The Union Of People's Fedaian Of Iran - http://www.etehadefedaian.org -

وقتی که نامزد انتخاباتی راستگرای فرانسه “مارین لوپن” خواهان تحکیم روابط با روسیه در مقابله با ” بنیادگرایی اسلامی ” در جهان می شود / سیروان هدایت وزیری

Posted By admin On فروردین ۱۱, ۱۳۹۶ @ ۸:۰۴ ب.ظ In بین المللی | No Comments

رهبر “حزب جبهه ملی فرانسه” در دیداری با رئیس دوما دولتی روسیه خواستار تحکیم روابط با روسیه علیه ” بنیاد گرایی اسلامی”  جهانی شد . وی در این دیدار تاکید نمود که با به قدرت رسیدن اش در فرانسه ، زمینه های این روابط را فراهم خواهد ساخت و حتی از همه مهمتر این روابط نیز با شکستن اتحادیه اروپا منجر شود . وی تاکید نمود که اتحاد با روسیه در مقابله با اسلام گرایی جزئی از برنامه های حزبشان می باشد . البته این اولین کسی نیست که مسئله اتحاد و همکاری با روسیه را  مطرح می کند . رئیس جمهوری کنونی ایالات محتده آمریکا ،  آقای ترامپ ،  همانند خانم ” لوپن ” همچنین ایده ایی را در همکاری با روسیه اعلام کرده بود . شایان توجه هست که شایعاتی در مورد کمک روسیه در به قدرت رسیدن  ترامپ  در رسانه های گروهی  جهان  مطرح شده بود .

 البته اعلام لغزش در مسائل دیپلماتیک  ازجا نب راستگرایانی امثال  “مارین لوپن ” با روسیه در رسانه های گروهی فرانسه  تازه گی ندارد . قبلا فرانسوا اولان رئیس جمهور کنونی فرانسه  نیز خواستار اتحاد کشور مطبوع اش   با روسیه  پیرامون مسائل  مبارزه با تروریسم جهانی  و  بنیاد گرای اسلامی شده بود  ،  تا حدودی حتی خواهان این بود که با روسیه یک جبهه جداگانه  خارج از چارچوب سیاست های  اتحادیه اروپا تشکیل دهد . این ایده زمانی طرح کرد که تروریست های اسلام گرا حمام خون  در فرانسه  به راه انداخته بودند .

 اما چرا راستگرایانی از جمله خانم ” مارین لوپن”  کشور روسیه را به عنوان همکار برای مبارزه با بنیان گرایی اسلامی  انتخاب کرده است ؟  و آیا مبارزه علیه اسلامی گرایی در چارچوب “اتحادیه اروپا”  برای وی ممکن به نظر نمی رسد ؟ و یا اینکه هدف دیگری خارج از این موضوع در ذهن خود پرورش داده است  . تا آنجایی که به مسئله مبارزه با بنیان گرایی اسلامی در ابعاد جهانی بر می گردد ، به نظر می رسد که خانم  “لوپن ”  یا اینکه از مسائل خبری ندارد و یا انکه فاقد یک مشاوربا تجربه در مسائل جهانی می باشد . خانم  “لوپن ”  کشوری را در علیه  تروریسم  و بنیادگرایی اسلامی به همکاری و اتحاد دعوت نمود که خود این کشور دربوجود اوردنبنیان گرایی اسلامی شریک و اتفاقا جزئی از تدارک کننده گان این بنیادگرایی است . کشور روسیه هم اینک با ارتجاعی ترین حکومت ها ی مذهبی دست اتحاد  دارد . دفاع سفت و سخت از دولت بشار اسد در سوریه و اتحاد و همکاری با رژیم  فوق ارتجاعی جمهوری اسلامی در ایران ،  زمینه فراهم  ساختن اتحاد با دولت دیکتاتوری و ارتجاعی اردغان در ترکیه و عاقبت اعلام همکاری و ساختن یک ائتلاف جبهه ایی با گروه ارتجاعی طالبان در افغانستان و مواردی دیگر از این مجموعه ها. تا آنجایی که به سیاست های ناسیونال فاشیستی خانم  ” لوپن ” بر می گردد ، جدا از اینکه ما شاهد  بروز تناقضات در ایده های ضد بشری وی هستیم  ، بی شک وی از یک طرف  می خواهد همانند آقای ترامپ امکاناتی را برای تدارک مادی و مالی  از جانب روسیه دست و پا کند واز طرف دیگری ،  با تهیج نمودن احساسات  جوانان به ناسیونالیزم فرانسه ،  و با این برهان که وضعیت نابسامان مردم فرانسه  به اتحادیه اروپای کنونی  و وجود تعداد زیادی از  بنیانگران اسلامی در فرانسه  ربط دارد ،  نظر وافکار عمومی فرانسه را برای مقاصد خود جلب نماید . ممکن است که ایشان با بکارگیری این نوع سیاست ها در ابتدا بتواند درصد بیشتری از آرای عمومی در انتخابات را بدست آورد ، اما عاقبت بخاطر سیاست های فاشیستی و ناسونالیستی خود برگ برنده را بلقوه در دست نخواهد داشت . وی با طرح “همه چیز برای فرانسه” و “فقط فرانسه” در مسائل دیپلماتیک جهانی با شکست مفتضحانه ایی مواجه خواهد شد . اگر هم اینک می تواند با روسیه وارد یک سری روابط دو جانیه شود  و قول قرارهایی را با همدیگر تبادل کنند ، ولی بعدا در عرصه مسائل دیپلماتیک به بن بست خواهد رسید  . کشور روسیه بر این مسئله اگاهی دارد. چگونه میتوان با کسی که طبل “همه چیز برای فرانسه” و “فقط فرانسه” را در ذهن خود دارد ، وارد اتحاد و روابط استراتژی شد . البته تا زمانی که چنین سیاست هایی در خدمت ازهم پاشی اتحادیه  اروپا  ،  پایان این اتحاد و بر هم زدن صف بندی های اروپای کنونی باشد ، روسیه  به هر قیمتی از آن استقبال خواهد کرد. برای روسیه این مسئله مطرح نیست که خانم “لوپن”  چه نوعی از سیاست های فاشیستی را از خود بروز دهد . برای روسیه نیز این مسئله مطرح نیست که اردوغان در ترکیه چه نوع سیاست های ارتجاعی و دیکتاتوری را دنبال میکند و یا رژیم جمهوری اسلامی ایران تا کنون چه جنایات های هولناکی را مرتکب شده است تا جایی که  برای صدور انقلاب اسلامی اش بخش عظیمی از امکانات مالی و جانی مردم  را قربانی کرده است . و بلاخره  برای روسیه مطرح نسیت که گرچه گروه طالبان و القاعده ها قبلا به توسط آمریکا علیه شوروی سابق  بوجود امده بودند و در این راه هزاران جنایات مرتکب شده اند  و هم اینک نیز  جزیی از ارتجاعی ترین بیان گرا در افغا نستان  می باشند  ، در تدارک یک ائتلاف و اتحاد  باشد .

 البته جدا از همه اینها ، مسئله اتحادیه اروپا و تاثیرات آن بر زندگی مردمان ساکن این اتحادیه از یک طرف  ، و از طرف دیگر سیاست جهانی روسیه در مطرح ساختن خویش به عنوان یک قدرت جهانی خارج از سیستم های سرمایه داری جهانی  موضوعاتی هستند  ، که طبعا به مرکز توجه روشنفکران و سیاست مداران جهانی تبدیل شده است .  تا جایی که حتی  دایره و ابعاد این دو موضع چنان وسیع  و مبهم می باشد  ، که اتخاذ سیاست های درست و منطقی را با مشکل مواجه ساخته و در عین حال به اتخاذ سیاست های پوپولیستی میدان بیشتری داده است . بی شک “ترامپ ها” و” لوپن ها” و “پوتین ها” از این ابهامات  و رشد و نمای پوپولیسم سود و بهره برده اند .  جا دارد جنبش های روشنفکری و سوسیالیست  با تمرکز به این دو ،  جهت یابی  درست و منطقی را در خنثی نمودن کارکرد  پوپولیزم به توسط  افرادی همانند “لوپن ها” ،” ترامپ ها” و” پوتین ها ” آگاهی یابند . بعضی از این جهت یابی ها بدین قرارند :

 1. اتحادیه اروپا اگرچه به توسط دولتمداران قدرت های بزرگ  سرمایه داری در بکارگیری توان رقابت ها تشکیل یافته ، ولی در به هم پیوست دادن خلق ها و به آشنایی فرهنگی ، سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی آنان نسبت به همدیگر منجر شده است ،  لذا مثبت ارزیابی می شود .

 2.  هر اتحادی میان خلق ها و از بین رفتن مرزها به هر منظوری قابل دفاع می باشد .

 3. سوسیالیستی فکر کردن در ابعاد اقتصاد و سیاست ، تا جایی که مکانیزم رقابت ها در چارچوب این مسئله مهم صورت گیرد  .

 4. هر نوع برتر گرایی ناسیونالیستی محکوم می باشد .

 5. روابط  سری دیپلماتیک باید بر ملا گردد . علنیت و شفافیت در روابط دیپلوماتیک بین کشورها

 6. همگامی کشور روسیه با  اتحادیه اروپا در جهت رفاه  زندگی و آسایش مردم 

 7. .ترغیب روسیه به بازگشت به برخی از سنت ها و دستاوردهای  دموکراتیک در فوریه  و سوسیالیستی  در انقلاب اکتبر  . ۱۹۱۷

 8.  بلاخره  پایان دادن به رقابت های نا سالم دول های قدرتمند جهانی

   

    ۲۵٫۰۷٫۱۷           

         


Article printed from The Union Of People's Fedaian Of Iran: http://www.etehadefedaian.org

URL to article: http://www.etehadefedaian.org/%d9%88%d9%82%d8%aa%db%8c-%da%a9%d9%87-%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b2%d8%af-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86

Copyright © 2011 Etehade Fedaian. All rights reserved.