نوشته شده در بین المللی توسط admin. افزودن پیوند یکتا به علاقمندی‌ها. Print This Post Print This Post

وقتی که نامزد انتخاباتی راستگرای فرانسه “مارین لوپن” خواهان تحکیم روابط با روسیه در مقابله با ” بنیادگرایی اسلامی ” در جهان می شود / سیروان هدایت وزیری

رهبر “حزب جبهه ملی فرانسه” در دیداری با رئیس دوما دولتی روسیه خواستار تحکیم روابط با روسیه علیه ” بنیاد گرایی اسلامی”  جهانی شد . وی در این دیدار تاکید نمود که با به قدرت رسیدن اش در فرانسه ، زمینه های این روابط را فراهم خواهد ساخت و حتی از همه مهمتر این روابط نیز با شکستن اتحادیه اروپا منجر شود . وی تاکید نمود که اتحاد با روسیه در مقابله با اسلام گرایی جزئی از برنامه های حزبشان می باشد . البته این اولین کسی نیست که مسئله اتحاد و همکاری با روسیه را  مطرح می کند . رئیس جمهوری کنونی ایالات محتده آمریکا ،  آقای ترامپ ،  همانند خانم ” لوپن ” همچنین ایده ایی را در همکاری با روسیه اعلام کرده بود . شایان توجه هست که شایعاتی در مورد کمک روسیه در به قدرت رسیدن  ترامپ  در رسانه های گروهی  جهان  مطرح شده بود .

 البته اعلام لغزش در مسائل دیپلماتیک  ازجا نب راستگرایانی امثال  “مارین لوپن ” با روسیه در رسانه های گروهی فرانسه  تازه گی ندارد . قبلا فرانسوا اولان رئیس جمهور کنونی فرانسه  نیز خواستار اتحاد کشور مطبوع اش   با روسیه  پیرامون مسائل  مبارزه با تروریسم جهانی  و  بنیاد گرای اسلامی شده بود  ،  تا حدودی حتی خواهان این بود که با روسیه یک جبهه جداگانه  خارج از چارچوب سیاست های  اتحادیه اروپا تشکیل دهد . این ایده زمانی طرح کرد که تروریست های اسلام گرا حمام خون  در فرانسه  به راه انداخته بودند .

 اما چرا راستگرایانی از جمله خانم ” مارین لوپن”  کشور روسیه را به عنوان همکار برای مبارزه با بنیان گرایی اسلامی  انتخاب کرده است ؟  و آیا مبارزه علیه اسلامی گرایی در چارچوب “اتحادیه اروپا”  برای وی ممکن به نظر نمی رسد ؟ و یا اینکه هدف دیگری خارج از این موضوع در ذهن خود پرورش داده است  . تا آنجایی که به مسئله مبارزه با بنیان گرایی اسلامی در ابعاد جهانی بر می گردد ، به نظر می رسد که خانم  “لوپن ”  یا اینکه از مسائل خبری ندارد و یا انکه فاقد یک مشاوربا تجربه در مسائل جهانی می باشد . خانم  “لوپن ”  کشوری را در علیه  تروریسم  و بنیادگرایی اسلامی به همکاری و اتحاد دعوت نمود که خود این کشور دربوجود اوردنبنیان گرایی اسلامی شریک و اتفاقا جزئی از تدارک کننده گان این بنیادگرایی است . کشور روسیه هم اینک با ارتجاعی ترین حکومت ها ی مذهبی دست اتحاد  دارد . دفاع سفت و سخت از دولت بشار اسد در سوریه و اتحاد و همکاری با رژیم  فوق ارتجاعی جمهوری اسلامی در ایران ،  زمینه فراهم  ساختن اتحاد با دولت دیکتاتوری و ارتجاعی اردغان در ترکیه و عاقبت اعلام همکاری و ساختن یک ائتلاف جبهه ایی با گروه ارتجاعی طالبان در افغانستان و مواردی دیگر از این مجموعه ها. تا آنجایی که به سیاست های ناسیونال فاشیستی خانم  ” لوپن ” بر می گردد ، جدا از اینکه ما شاهد  بروز تناقضات در ایده های ضد بشری وی هستیم  ، بی شک وی از یک طرف  می خواهد همانند آقای ترامپ امکاناتی را برای تدارک مادی و مالی  از جانب روسیه دست و پا کند واز طرف دیگری ،  با تهیج نمودن احساسات  جوانان به ناسیونالیزم فرانسه ،  و با این برهان که وضعیت نابسامان مردم فرانسه  به اتحادیه اروپای کنونی  و وجود تعداد زیادی از  بنیانگران اسلامی در فرانسه  ربط دارد ،  نظر وافکار عمومی فرانسه را برای مقاصد خود جلب نماید . ممکن است که ایشان با بکارگیری این نوع سیاست ها در ابتدا بتواند درصد بیشتری از آرای عمومی در انتخابات را بدست آورد ، اما عاقبت بخاطر سیاست های فاشیستی و ناسونالیستی خود برگ برنده را بلقوه در دست نخواهد داشت . وی با طرح “همه چیز برای فرانسه” و “فقط فرانسه” در مسائل دیپلماتیک جهانی با شکست مفتضحانه ایی مواجه خواهد شد . اگر هم اینک می تواند با روسیه وارد یک سری روابط دو جانیه شود  و قول قرارهایی را با همدیگر تبادل کنند ، ولی بعدا در عرصه مسائل دیپلماتیک به بن بست خواهد رسید  . کشور روسیه بر این مسئله اگاهی دارد. چگونه میتوان با کسی که طبل “همه چیز برای فرانسه” و “فقط فرانسه” را در ذهن خود دارد ، وارد اتحاد و روابط استراتژی شد . البته تا زمانی که چنین سیاست هایی در خدمت ازهم پاشی اتحادیه  اروپا  ،  پایان این اتحاد و بر هم زدن صف بندی های اروپای کنونی باشد ، روسیه  به هر قیمتی از آن استقبال خواهد کرد. برای روسیه این مسئله مطرح نیست که خانم “لوپن”  چه نوعی از سیاست های فاشیستی را از خود بروز دهد . برای روسیه نیز این مسئله مطرح نیست که اردوغان در ترکیه چه نوع سیاست های ارتجاعی و دیکتاتوری را دنبال میکند و یا رژیم جمهوری اسلامی ایران تا کنون چه جنایات های هولناکی را مرتکب شده است تا جایی که  برای صدور انقلاب اسلامی اش بخش عظیمی از امکانات مالی و جانی مردم  را قربانی کرده است . و بلاخره  برای روسیه مطرح نسیت که گرچه گروه طالبان و القاعده ها قبلا به توسط آمریکا علیه شوروی سابق  بوجود امده بودند و در این راه هزاران جنایات مرتکب شده اند  و هم اینک نیز  جزیی از ارتجاعی ترین بیان گرا در افغا نستان  می باشند  ، در تدارک یک ائتلاف و اتحاد  باشد .

 البته جدا از همه اینها ، مسئله اتحادیه اروپا و تاثیرات آن بر زندگی مردمان ساکن این اتحادیه از یک طرف  ، و از طرف دیگر سیاست جهانی روسیه در مطرح ساختن خویش به عنوان یک قدرت جهانی خارج از سیستم های سرمایه داری جهانی  موضوعاتی هستند  ، که طبعا به مرکز توجه روشنفکران و سیاست مداران جهانی تبدیل شده است .  تا جایی که حتی  دایره و ابعاد این دو موضع چنان وسیع  و مبهم می باشد  ، که اتخاذ سیاست های درست و منطقی را با مشکل مواجه ساخته و در عین حال به اتخاذ سیاست های پوپولیستی میدان بیشتری داده است . بی شک “ترامپ ها” و” لوپن ها” و “پوتین ها” از این ابهامات  و رشد و نمای پوپولیسم سود و بهره برده اند .  جا دارد جنبش های روشنفکری و سوسیالیست  با تمرکز به این دو ،  جهت یابی  درست و منطقی را در خنثی نمودن کارکرد  پوپولیزم به توسط  افرادی همانند “لوپن ها” ،” ترامپ ها” و” پوتین ها ” آگاهی یابند . بعضی از این جهت یابی ها بدین قرارند :

 1. اتحادیه اروپا اگرچه به توسط دولتمداران قدرت های بزرگ  سرمایه داری در بکارگیری توان رقابت ها تشکیل یافته ، ولی در به هم پیوست دادن خلق ها و به آشنایی فرهنگی ، سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی آنان نسبت به همدیگر منجر شده است ،  لذا مثبت ارزیابی می شود .

 2.  هر اتحادی میان خلق ها و از بین رفتن مرزها به هر منظوری قابل دفاع می باشد .

 3. سوسیالیستی فکر کردن در ابعاد اقتصاد و سیاست ، تا جایی که مکانیزم رقابت ها در چارچوب این مسئله مهم صورت گیرد  .

 4. هر نوع برتر گرایی ناسیونالیستی محکوم می باشد .

 5. روابط  سری دیپلماتیک باید بر ملا گردد . علنیت و شفافیت در روابط دیپلوماتیک بین کشورها

 6. همگامی کشور روسیه با  اتحادیه اروپا در جهت رفاه  زندگی و آسایش مردم 

 7. .ترغیب روسیه به بازگشت به برخی از سنت ها و دستاوردهای  دموکراتیک در فوریه  و سوسیالیستی  در انقلاب اکتبر  . ۱۹۱۷

 8.  بلاخره  پایان دادن به رقابت های نا سالم دول های قدرتمند جهانی

   

    ۲۵٫۰۷٫۱۷           

         

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>