- The Union Of People's Fedaian Of Iran - http://www.etehadefedaian.org -

فراخوانِ شبِ بیدار میدان جمهوری، پاریس

Posted By admin On فروردین ۲۴, ۱۳۹۵ @ ۱:۰۲ ب.ظ In اجتماعی,جنبش ها | No Comments

۸ آوریل ۲۰۱۶ – ۲۲ فروردین ۱۳۹۵
همه با هم، برخیزیم!

از ۳۱ مه مارس ۲۰۱۶، ما در میدان جمهوری پاریس و نیز مکان های دیگری گردِهم‌ آمده ایم. در ابتدا، هدفِ گردهم آئی ما اعتراض به تغییر قانون کار فرانسه بود. این رفرم تصمیم منزوی فرانسه نبوده و بخشی از برنامه‌ی دراز ریاضت اقتصادی است که مردم کشورهای هم جوار را نشانه گرفته است و پیامدهای آن با اثرات Jobs Act ایتالیا یا Reforma Laboral اسپانیا یکسان خواهد بود: یعنی اخراج‌های بیشتر از کار، بی ثباتی های بیشتر، نابرابری‌های بیشتر و تحکیم منافع خصوصی. ما آثار این استراتژِی شوک را که در وضعیت اضطراری ضدِ آزادی تحمیل می‌شود، نمی‌پذیریم.
بحث‌های درگیر در گردهمایی های میدان جمهوری نشان می‌دهد که آزردگی و ستوهِ مردم فراتر از رفرم جدید قانون کار رفته و مشکلات مسئله ساز جهانی را دربر می‌گیرد. نظیر زیر سوال بردن نظام اجتماعی و سیاسی بحران‌زده و از رمق افتاده. طبیعی ست که ما برای پایان چنین نظامی غصه نخواهیم خورد. [1]
این جنبش نه از پاریس آغاز و نه به آن ختم خواهد شد. از «بهار عربی» تا جنبش برآشوبیدگان معروف به ۱۵M، از تظاهرات میدان تحریر تا اعتراض‌های پارک گزی (میدان تقسیم استانبول)، و اینک گردهم‌آئی میدان جمهوری پاریس و ده‌ها محلی که مردم در فرانسه گردهم آمده اند، نشانه‌ی خشم واحد، امید مشترک، اراده مشترک است. این حرکت ها نشانه ی ضرورت ایجاد جامعه نوینی است که در آن، دموکراسی، کرامت و آزادی حرف‌های توخالی نخواهند بود.

ابراز همبستگی که از گوشه و کنار جهان به ما می‌رسد، به ما قوت قلب داده و اراده‌ی ما را مستحکم‌تر می‌کند. این جنبش از آنِ شما نیز هست. این جنبش نه حدی دارد و نه مرزی. این جنبش به همه‌ی زنان و مردانی تعلق دارد که آماده‌اند در آن شرکت کنند. ما هزاران هستیم و می توانیم میلیون‌ها شویم.
باهم، برخیزیم، بیدار.
همه با هم، بپاخیزیم.

برای تماس مطبوعات: nuitdeboutpresse@riseup.net
Facebook : https://www.facebook.com/NuitDebout
Tumblr : https://nuitdebout.tumblr.com/


Article printed from The Union Of People's Fedaian Of Iran: http://www.etehadefedaian.org

URL to article: http://www.etehadefedaian.org/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%90-%d8%b4%d8%a8%d9%90-%d8%a8%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%85%db%8c%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d9%be%d8%a7%d8%b1%db%8c

URLs in this post:

[1] Image: http://www.etehadefedaian.org/wp-content/uploads/2016/04/شب-بیدار-3.jpg

Copyright © 2011 Etehade Fedaian. All rights reserved.