- The Union Of People's Fedaian Of Iran - http://www.etehadefedaian.org -

ششمین روز اعتراض و اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

Posted By admin On بهمن ۱۸, ۱۳۹۶ @ ۹:۴۰ ق.ظ In کارگری | No Comments

امروز دوشنبه ۱۶ بهمن کارگران بخش های کشاورزی و کارخانه، تجهیزات، مهندسی و بازرگانی با تجمع در محوطه شرکت به اعتراض چند روزه ی خود ادامه دادند.

این کارگران دیروز با یورش گسترده نیروهای گارد ویژه با تبانی کارفرمای شرکت، در میان سکوت و اغماض مقامات و نهادهای اداری و ذیصلاح هفت تپه و شوش، تعداد زیادی از همکارانشان را با دستبند و پابند دستگیر کردند و فضای رعب و وحشت را به جای پاسخگویی به خواست بر حق شان حاکم کردند.
همین امر باعث شد تا امروز شعله های خشم و عصیان کارگران فوران کند و آنان در ادامه اعتراضاتشان، متحدتر و مصمم تر از روزهای گذشته ششمین روز اعتصاب خود را پشت سر گذاشتند.
کارگران ابتدا در محوطه جلوی دفتر مدیریت تجمع کردند و بعد به سمت قسمت یارد رفتند و دروازه ی شرکت را بستند و مانع خروج تریلی های بارگیری شدند.
سرکوبگران می پنداشتند که با حمله، بازداشت و در غل و زنجیر کردن کارگران، خواهند توانست بدون اینکه چندین ماه حقوق های معوقه را پرداخت کنند و این بار حتی نه با وعده و وعید، بلکه با زور و سرکوب عریان دوران برده داری، کارگران را وادار به کار با شکم گرسنه کنند.
امروز کارگران و بازنشستگان نیشکر هفت تپه با تجمع در محوطه شرکت نشان دادند که دوران سرکوب و بگیر و ببند و در غل و زنجیر کردن نیروی کار به پایان رسیده است و شان، کرامت و شرافت کارگران نیشکر هفت تپه را به جهانیان نشان دادند که هرگز زیر بار ستم زندگی نمی کنند.


Article printed from The Union Of People's Fedaian Of Iran: http://www.etehadefedaian.org

URL to article: http://www.etehadefedaian.org/%d8%b4%d8%b4%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b6-%d9%88-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%a8-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%86%db%8c%d8%b4%da%a9

Copyright © 2011 Etehade Fedaian. All rights reserved.