- The Union Of People's Fedaian Of Iran - http://www.etehadefedaian.org -

دعوت به ارائه مقاله به کنفرانس!

Posted By admin On مهر ۹, ۱۳۹۲ @ ۱۱:۲۹ ق.ظ In درباره چپ,نقد و نظر | No Comments

[1]در راستای پیشبرد پروژه شکل‌دهی تشکل یزرگ چپ، اولین کنفرانس حضوری در روزهای ٣٠ توامبر و اول دسامبر ۲۰۱۳ برگزار خواهد شد. کنفرانس برای دو روز تدارک دیده شده است و دو موضوع زیر در دستور کار آن قرار دارد :

موضوع اول : کدام چپ؟ کدام سوسیالیسم؟

موضوع دوم : کدام حزب یا تشکیلات؟

یک روز و نیم به موضوع اول اختصاص دارد و نیم روز به موضوع دوم. اطلاعات بیشتر در مورد کنفرانس بعدا منتشر خواهد شد.  

هدف از برگزاری کنفرانس بطور مشخص بحث حول پرسش زیر است :

 شکل گیری تشکل یزرگ  چپ مستلزم «تبیین پایه های نظری، برنامه ای و تشکیلاتی» است. پایه های نظری، برنامه ای و تشکیلاتی این تشکل در خطوط اصلی شامل چه موضوعات و مباحثی است؟ کدام پرسش ها باید پاسخ یابند تا این پایه ها تبیین شوند؟  

از شما به عنوان فعال در این پروژه وحدت و یا صاحب نظر در مسائل چپ درخواست می شود که در بحث های کنفرانس پیرامون موضوع گفته شده شرکت کرده و دیدگاه اتان را با حاضرین در کنفرانس در میان بگذارید. شرط شرکت در کنفرانس به عنوان سخنران، ارائه مقاله است . مقاله باید حداکثر تا آخر ماه اکتبر در اختیار گروه کار نظری ـ برنامه ای قرار گیرد. تمامی مقالات دریافتی در سایت وحدت منتشر خواهند شد. کوشش شود حجم مقاله از ۶ صفحه A4 تجاوز نکند. با توجه به محدویت زمانی و تعداد سخنرانان در کنفرانس، گروه کار  از میان نویسندگان مقالات دریافتی دست به انتخاب خواهد زد.

آدرس ارسال مقالات :

dialogchap@gmail.com [2]

گروه کار نظری ـ برنامه ای

پروژه شکل‌دهی تشکل یزرگ چپ

۸ مهر ۱۳۹۲ – ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۳

 


Article printed from The Union Of People's Fedaian Of Iran: http://www.etehadefedaian.org

URL to article: http://www.etehadefedaian.org/%d8%af%d8%b9%d9%88%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d9%86%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3

URLs in this post:

[1] Image: http://www.etehadefedaian.org/wp-content/uploads/2013/10/vahdatechap2-s.jpg

[2] dialogchap@gmail.com: mailto:dialogchap@gmail.com

Copyright © 2011 Etehade Fedaian. All rights reserved.