- The Union Of People's Fedaian Of Iran - http://www.etehadefedaian.org -

جنبش کارگری و مروری بر اعتصابات و اعتراضات کارگران و دیگر جنبش های اجتماعی در ایران/امیر جواهری لنگرودی

Posted By admin On تیر ۲۱, ۱۳۹۰ @ ۴:۱۰ ب.ظ In مقالات,کارگری | No Comments

[1]روزشمار کارگری سه ماهه فروردین – اردیبهشت و خرداد سال۱۳۹۰-۲۰۱۱

یادداشت:

درآغازاین نوشته، با یاد کارگرانی که درحین کاربدون کمترین پشتوانه شرایط تامین اجتماعی و بیمه کارگری، جان گران خود را برای چرخش چرخه سرمایه داری حاکم ازدست داده اند وامروزنه دولت ونه کارفرما،بلکه تنهادریاد وخاطرخانواده ها وکس وکسان شان،وهم طبقه ی هایشان ومدافعان کارگری، دیگرانی ازآنان یاد نمی کنند،بهترآن دیدم تا یادداشتم رابه نام آنان بنویسم.

فروردین ماه سال، یاد آورکشتارکارگرانی است که دریکی ازدهها معادن دولتی وبخش خودمانی شده صنعت،جان باختند. گفتنی آنکه دوسال پیش درتاریخ ۳۰فروردین۸۸ ما شاهدقتل عام شدن عمدی تعداد پانزده تن ازکارگران معدن زغال سنگ “باب نیزو”ی کرمان بودیم . جنایتی که بعد ازکشتارمعدن شاه زند اراک ، فروریختن بنای ساختمانی سعادت آباد ودهها وصد ها جنایت دیگر، برای طبقه کارگرایران وفعالان مدافع این جنبش عظیم طبقاتی، هیچ جای سکوت وفراموشی ببارنمی آورد . بی گمان تا روزی که این نظام برسرکاراست وتا روزی که ساختارفعلی کارگری ایران تغییراساسی نیابد وقوانین مستحکمی نباشد که همه ی کارگران را زیرپوشش وچترحمایتی خود قراردهد وتا زمانی که درامرتامین شغلی ومعیشت کارگران،بهداشت وبیمه وایمنی حین کارکارگران تسریع نگردد. تا زمانی که خود این اموربه نیرو، فکرو خلاقیت های بی نطیرخود طبقه کارگرمان بدل نشود وبه آن بی توجه بمانیم وتا زمانی که کارگران ازتشکل های مستقل طبقاتی خود محروم باشند به جرات می توان گفت : ما شاهد استمرارروند خونریزی بی وقفه کارگران خواهیم بود ومتاسفانه باید بگویم؛ میزان غم واندوه وغمگساری همه ی ما درکنارخانواده های کارگران ایران وجامعه ما فزونی خواهد یافت وچیزی ازآن کم نخواهد شد.
با آغازسال جدید واعلام سال” جهاد اقتصادی” رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران درکنارحاکمیت دین مدارواسلام پناه سرمایه داری،هرروزبرای خانه خرابی نیروی عظیم ومیلیونی چرخه کاروزحمت اجتماع ما نیرنگی جدید می تراشد.اعلام جهاد اقتصادی بقولی ازروبستن شمشیردرگسترش تهاجم به حق معیشت کارگران و زخمتکشان درتمامیت کشوراست.

ازجمله؛ پیاده کردن طرح ” هدفمندی یارانه “ها وحذف سوبسید ها ازکالاهای اساسی مورد استفاده مردم ازاین حیله ها بود.دیگراینکه پیام نوروزی سید علی خامنه ای، که سال جدید را سال ”جهاد اقتصادی” نام گذاری کرد، یکی دیگرازاین ترفندها بود. کارگزاران رژیم ولایت فقیه باهمه ابزارهای تبلیغاتی رسمی وغیررسمی خود، سعی دارند همراه با جا انداختن توهمی برنامه ریزی شده درجامعه این باور را درذهن مردم جا بیندازند که با ادامه روند حذف یارانه ها، شکوفاییِ اقتصادی درحیات کشوروسرازیرشدن پول به سفره های خالی آنان نتیجه راهگشای این طرح خواهد بود. محمود احمدی نژاد ازفردای اعلان اجرایی شدن این طرح درپایان آذرسال گذشته به اینسو،همواره وطی سخنرانی ها ومصاحبه های مطبوعاتی خود براین نکته که برنامه های اقتصادی دولت درسال جاری به نتایج ملموسی خواهد رسید که مشخصه آن رشد اقتصادی وکاهش بیکاری خواهد بود،تاکید ی خاص داشته ودارد. به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، ۱۶ فروردین، احمدی نژاد درتحلیل اوضاع اقتصادی کشور، تورم ورکود، گفت: ” درکشوری که سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزارواحد مسکونی ساخته می شود، صادرات غیرنفتی از هفت میلیارد به سی میلیارد دلاررسیده، ورودی نیروی کار سالانه بیش ازیک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر است، نرخ بیکاری رو به کاهش است، شاخص بورس با حجم معامله بسیار بالا رو به رو است وسال گذشته بیش ازهزارمیلیارد تومان حجم معاملاتی داشته ایم،ازکجا متوجه می شوند این کشوردچاررکود است؟” اینگونه حرف های بی مالیات،برای هیچ سفره خالی ای نان نشد بلکه ویرانی پشت ویرانی وخانه خرابی پشت خرابی به بارآورد وتعطیلی بخشی ازصنایع کشور،اخراج وبیکاری هزاران هزارکارگررابه بارآوردتا جاییکه مجبورمی گردند؛حتی درصحن مجلس اسلامی، مرزبیکاران کشوررابیش از۸ میلیون نفراعلام دارند.

جدا از این درپاسخ به اظهارات دروغگویانه احمدی نژاد، که تلاش می کند تصویری بدون ضعف وسستی ازاقتصاد ایران ارایٔه دهد،استناد به گزارش “بانک مرکزی”ومراجعه به همین سه ماهه اول رورشمارکارگری سال ۱۳۹۰ گواه دروغگویی و لاف زنی ریٔیس جمهوری است که دست”گوبلز” را ازپشت بسته است.
به گزارش بانک مرکزی درگزارش رسمی اش اعلام کرد که، نرخ تورم از ۸/ ۱۰ درصد درسال ۱۳۸۸ به ۴/ ۱۲ درصد درسال ۱۳۸۹ رسید.(خبرگزاری فارس، ۹ فروردین۱۳۹۰) نکته جالب دراین میان، اعلام نرخ جدید تورم است که تنها کمترازدو هفته بعد ازاعلام حداقل دستمزدها دراسفندسال گذشته صورت گرفته است.درحالی که دولت تعیین حداقل دستمزدها را براساس نرخ های قبلی “بانک مرکزی” محاسبه کرد،اکنون با اعلام نرخ جدید تورم ازسوی”بانک مرکزی”، ما شاهد افزایشی تقریباً دودرصدی دررابطه با نرخ تورم هستیم. این درحالی است که تعیین حداقل دستمزدها، براساس نرخی حتی کمترازنرخ تورم قبلی محاسبه گردید. حال این سوال پیش می آید که،برپایه ادعا های احمدی نژاد،چنانچه اقتصاد ایران رو به شکوفایی بوده است پس افزایش نرخ تورم چه معنایی می تواند داشته باشد؟ موضوع دیگری که باید در این میان به آن اشاره داشت این است که، در طول دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد، اعلام آمار غیر واقعی به یک رویه معمول تبدیل گردیده است. بدین معنی که بسیاری از کارشناسان و تحلیل گران اقتصادی در رابطه با همین اعلام آمار جدید، میزان های اعلام شده،را با واقعیت های موجود همخوان نمی دانند. نمونه دیگر که در مطبوعات رژیم اعلام شده است. اعلام نرخ بیکاری ازسوی وزیرکاربود. خبرگزاری دولتی مهر، ۱۵ فروردین، با این توضیح که وزیر کار نرخ بیکاری در سال ۱۳۸۹ را معادل ۱۰ درصد اعلام کرد، می نویسد: “مرکز آمار ایران که فقط نرخ بیکاری بهار ۸۹ را معادل ۶/ ۱۴ درصد محاسبه وجزییات آن را ارایٔه کرده بود به یکباره تا پایان سال گذشته دیگر نرخ های هیچ یک ازفصل تابستان،پاییزوزمستان ۸۹ رااعلام نکرد.“ درادامه این گزارش آمده است:”درواقع عدم اعلام وضعیت بیکاری کشور در فصول مختلف ۸۹ باعث شده بود تا فعالان و ارزیابان بازار کار کشور، اعلام نشدن نرخ بیکاری را نشانه افزایش آن قلمداد کنند و بر پذیرش ایجاد فرصت های جدید شغلی نیز تردیدهایی را وارد بدانند.” همچنین خبرگزاری دولتی مهر، ایضا در تاریخ۱۵ فروردین، ازقول حمید حاجی اسماعیلی،مشاورکانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشورآورده است:|”دولت باید بگوید ازچه طریقی نرخ بیکاری کاهش یافته است؟ ابهامی که وجود دارد این است که درسال گذشته وپس ازتوقف طرح ایجاد و گسترش بنگاه های کوچک زود بازده، عملا هیچ طرح و پرونده اشتغالی درکشوروجود نداشته است که بگوییم براساس آن نرخ بیکاری کاهش یافته است.” واین همه درحالی استکه امروزنرخ بیکاری را نه درطول وعرض خیابان بلکه درصحن مجلس اسلامی بیش از۳۰ % اعلام می دارند.

دریک عبارت ساده می توان گفت:مجموعه ی این خانه خرابی که این جماعت عهد بوقی متوجه کشورمان کرده اند.بد نیست که بپرسیم چراخامنه ای ولی مستبد،سال جدید را سال “جهاد اقتصادی” وافزایش بهره وری اعلام کرده است؟ ” درپاسخ این چرایی می توان نوشت: درایران افزایش بیکاری، ورشکستگی اقتصادی،گرانی وتورم لجام گسیخته ،ازدیاد فقر و فلاکت عمومی،خیابان خوابی و بیابان گردی،فحشا و خودکشی،اعتیاد و قاچاق موادمخدر، محرومیت گسترده اکثریت مردم، نتیجه دیگری برای زندگی کارگران و تهیدستان جامعه ما نداشته وندارد،بلکه تمامی این اجراء به هم پیوسته، اساسا جزءبرنامه دستگاه رهبری کشوراست. این واقعیتی است که خامنه ای خود رسما و آشکارا در سخنان نوروزی خود برآن صحه گذاشته است این خودنشان می دهد،.آنچه راکه درسال جدید جمهوری اسلامی شعارخود ساخته درواقع عکس آن عمل می کند .وآن اینکه برای کارگران وبی چیزان کشور،یکسربا اعدام و شلاق، سرکوب وداغ ودرفش، ویا با اعلام عزم قاطع و”جهاد”گونه رهبری،درتداوم حمله به سطح معیشت همه کارگران وجویندگان کارونیروی وسیع بیکاران،با کاستن ازدرآمد صوری و واقعی هریک ازآنان ازطریق افزایش دستمزدهای پایٔین ترازسطح تورم و ادامه فشاربرفعالین وسازمانگران جنبش مطالباتی،ازابتداء سال آغازکرده تا برگرده آنان نشیند وسواری گیرد. روزشمارکارگری سه ماهه اخیر،مشحون ازاین مستندات است.

این راهم اضافه نمایم؛شعاراعلام داشته خامنه ای یعنی”جهاد اقتصادی” و” بهره وری نیروی کار “معنایش آن نیزمی تواند باشد که؛ حمله به زندگی زحمتکشان وآحاد میلیونی فقر و مسکنت گسترش یابد وازآنجا که جزارزانی نیروی کارهرعامل دیگری درتامین “بهره وری نیروی کار” مستلزم برنامه ریزی درازمدت و صرف هزینه های سنگین و مشروط به کارکرد زنجیره ای ازعوامل تحقق ناپذیر دیگراست،طرفه آنکه انگاری قراراست ازپس این شعار، شلاق بهره کشی واستثمارشدیدترازگذشته برگرده نیروی کارکشورفرود آید. کارگران درمبارزه علیه همه این عوامل فلاکت زا و در راس آنها رژیمی که پاسدارشرایط وحشیانه تربرده کشی وبی حقی اوست به تشکل مستقل کارگری و به اتحادیه های مستقل خود احتیاج دارد؛ اما رژیم که درهرگونه تشکل مستقل کارگری وهرگونه مبارزه سازمانیافته مطالباتی مزد وحقوق بگیران، خطرنابودی خود را می بیند فشاررابرفعالین کارگری شدت داده است. ازهمین رواست، منصوراسالو را با قراروثیقه مشروط وبرای مدتی محدود آزاد می سازند ، سراغ شاهرخ زمانی میروند و اورا به زندان تبریزمی کشانند. علی نجاتی را به محکمه بیداگاه می برند. خالد حسینی را زندان تعلیقی می دهند و پرونده پشت پرونده برای فعالین کارگری می بندند ونتیجه این اعمال عهد بوقی ،فردآوردن شلاق، برگرده کارگران وزحمتکشان است.

در تبین روزشمار سه ماهه اخیر، اگر بخواهیم جدا از مشکلات عمومی زندگی کارگران، خاصه سختی معیشت آنان صحبت به میان آوریم باید که به بیکاری واخراج های بی رویه و موضوع ورشکستگی عمومی بخشی از صنایع کشور در این سه ماه اول سال بپردازیم. همچنین باید ازسوانح، مرگ ومیر،قتل حین کارکارگران ،عدم پرداخت حقوق های معوقه سه ماهه اول سال،دستمزدهای متغیرکارگران،قرارداد های موقت وسفید امضاء،گرانی و تورم،مشکلات زنان کارگر، کودکان خیابانی کاروبلاتکلیفی وضعیت آنان،تخریب محیط زیست وخاصه خشکسالی و ویرانی تالاب ها و رودخانه ها، ایضا دشواری زندگی روستایٔیان و کارگران روستایی درعرصه کاشت وبرداشت وفروش محصولات آنان دربرابرواردات بیرویه وغیرقابل کنترل،مافیای های قدرت وآقا زاده ها،دلال های پاچه ورمالیده بازارودستگاه های نانوشته نهادهای همچون؛ سپاه واین اواخربسیج،ودهها سوراخ و سنبه ناشناخته که همه خوان خود را گسترده اند،آنهم عمدتا برسرکالاهای اساسی مصرفی عموم مردم بمانند؛ برنج – چای- شکر- منسوجات- کفش- وغیره … که با دخالت گری غیرقابل کنترل خود،تماماورشکستگی این صنایع داخلی رافراهم ساخته اند.موارد فوق سطوح اساسی بررسی روزشمارکارگری سه ماهه سال ۱۳۹۰است.

دراین مجموعه نگاه ویژه به اول ماه مه (یازدهم اردیبهشت) داشتن وجوانب مثبت آنرا برشمردن ازاهمیت خاصی برخورداراست . درآستانه اول ماه مه امسال “شورای برگزاری مراسم روزجهانی کارگرسال ۱۳۹۰”، با انتشاربیانیه شماره۱با عنوان:” سال ستیزطبقاتی به جای جهاد اقتصادی” درتاریخ ۱۸ فروردین‌ماه ۱۳۹۰قدم اول را برای طرح مطالبات کارگران ایران ازمنظرمستقل برداشت. متعاقب آن بیانیه شماره دوم این شورا نیزانتشارپیدا کرد. همچنین ما با فراخوان برگزاری جشن روزکارگر، با امضاء کا رگران فلزکارمیکانیک روبروشدیم . منشور مطالبات کارگری بمناسبت روزجهانی کارگرباامضاء کمیته های کارگران سوسیالیست داخل کشورو بیانیه کانون نویسندگان ایران به مناسبت اول ماه مه ،کانونیان خود را بعنوان کانون کارگران فکری قلمداد کردند و این روز را به طبقه ی کارگرایران و جهان تهنیت گفتند. قطعنامه مشترک به مناسبت روزجهانی کارگر با شعارزنده باداول ماه مه وزنده باد همبستگی بین المللی کارگران، امضاء گروهبندی های زیررا با خود داشت : سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه – اتحادیه آزاد کارگران ایران – هییٔت بازگشایی سندیکای کارگران نقاش و تزیٔینات ساختمان – هییٔت بازگشایٔی سندیکای فلز کار مکانیک – کانون مدافعان حقوق کارگر – کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری – کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری در۱۴ ماده ،عمده ترین مطالبات کارگران را ردیف کردند. جداازاین می توان به دهها سند دیگرازجمله : بیانیه روز اول ماه مه از طرف جمعی از کارگران منطقه عسلویه / سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه: روز جهانی کارگر، روزماست / جمعی ازدانشجویان دانشگاه های تهران نوشتند:” ما بر علیه این نابرابری ها بازهم قد راست میکنیم ودرروز یازده اردیبهشت هم پای با کارگران میهنمان به خیابانها خواهیم آمد وفریادآزادی سرخواهیم داد./ ایٔتلاف جنبش زنان با جنبش کارگری، تحت امضاء زنانی دیگر/ جبهه واحد کارگری: جمعی از فعالین کارگری تبریز/ اتحادیه‌های مستقل کارگری شمال خوزستان واتحادیه مستقل کارگران دزفول درقطعنامه مشترک خود، خواستارآزادی فوری و بدون قید وشرط کلیه زندانیان عقیدتی وهمچنین تمامی کارگران وفعالین کارگری درزندان هستیم. ما خواستارتعطیلی یازدهم اردیبهشت روزجهانی کارگروثبت آن درتقویم رسمی کشوربه عنوان یک روز تعطیل… اعلام کنند/ بیانیه ی جمعی اززنان آزادیخواه وبرابری طلب سنندج به مناسبت این روزبا شعارمحوری «جهان ما نیازمند تغییر است.»/ کارگران و پرسنل کارخانه کفش بلا: با شرکت در تظاهرات کارگری ۱۱اردیبهشت فریاد کارگران محروم خواهیم شد/ بیانیه ی کارگران ایران خودرو با عنوان کارگران ایران خودرو در اول مه راهپیمایی می کنند / جعمی از کارگران فصلی و کارگران شاغل در کارخانه‌های منطقه دماوند/ بیانیه مادران پارک لاله به مناسبت روزکارگر – نگران زندگی طاقت فرسای فرزندانمان هستیم /انجمن جمال چراغ ویسی با اعلام اول ماه می : روزرزم طبقاتی کارگران/ بخشی ازدهها اطلاعیه و بیانیه داخل وخارج ازکشوراست که می توان درروزشمارکارگری فروردین واردیبهشت همه موارد آنان را مطالعه کرد . همجنین کانون صنفی معلمان تهران با اعلان معلمان و کارگران دربند را ازاد سازید، دراردیبهشت ماه به استقبال روزکارگرو روزمعلم رفتند.همچنین بیانیه عبدالله مومنی و محمد داوری از زندان، به مناسبت روز معلم ،فریاد معلمان دربند و خواست های آنان را طرح کردند.

می خواهم دریک عبارت ساده،استناج آنچه را که ازمجموعه پیام های اول ماه مه وبعد ازآن برمی آید را اینگونه بنویسم؛آماج نهایی جنبش مطالباتی درسال ۱۳۹۰ نه فقط دولت پادگانی احمدی نژاد وایادی و کارگزاران او که عقب نشاندن دستگاه ولایت فقیه وبزیرکشاندن کلیت نظام را نیزدردستورخوددارند. مقابله با برچیدن یارانه ها واعتراض به پیامدهای آن در حوزه های گوناگون؛ صرفنظر ازشکل های آن،اساسا مقابله ای است با دستگاه ولایت فقیه که خیمه وعمود اصلی نظام جمهوری اسلامی است. بدون درهم شکستن این دستگاه، حمله وحشیانه این گرازان شمشیر از نیام برکشیده به سطح عمومی معیشت مردم را نمی توان متوقف کرد. تنها ازاین همین روست که باید ولازم می نماید؛باردیگر به پیوند استوار درونی پیکاربرای آزادی وبرابری ووصول نان درجامعه ما وبه سطح کشاندن آنها بکوشیم وباورداشته باشیم.

باید اعلام داشت؛ نمی توان آزادی را به دست آورد مگر این که به مطالبات برحق لایه های محروم جامعه و سازماندهی مستقل کارگران و زحمتکشان توجه ضرورداشته باشیم . نمی توان مطالباتی چون حق کار، دستمزد متناسب با نرخ تورم،مسکن مناسب،پایان بخشیدن به عدم دریافت حقوق های معوقه،برابری حقوق زنان و مردان درعرصه کار، پایان بخشین به برده گی کارکودکان، درهم شکستن قرارداد های موقت کاروشرکت های پیمانی کاریابی ،همچنین بهره مندی ازحق بیمه وبهداشت وسلامت واساسا برخورداری ازحق زندگی برابررا درجامعه مختنق ایران به دست آورد مگراین که تهاجم وحشیانه به سفره های خالی مردم را متوقف کرد. بیگمان نه تنها مانع اصلی تحقق آزادی که دشمن اصلی مطالبات ابتدایی و بدیهی اکثریت مردم ایران ،موجودیت همین نظام جمهوری اسلامی جهنمی است. بنابراین حمایت صریح خامنه ای ازبرچیدن یارانه ها درسال۱۳۹۰ تنها می تواند با تحقق عملی پیوند هرچه گسترده ترجنبش مطالباتی با جنبش ضد دیکتاتوری و نظام سرمایه داری اسلامی ایران درشعارها واعتراضات سال جدید پاسخ بگیرد. اعتراضاتی که قبل از۱۱ اردیبهشت روز جهانی کارگر درقالب گفتگوها و بیانیه ها و قطعنامه ها بازتاب یافته و آنچه راکه من دراین یادداشت برآن پای می فشارم: پلاتفرم”هفت تشکل”اعلام شده در بالا است. تشکلاتی که ازدرون پیکارطبقاتی جنبش کارگری ایران بیرون آمده وحاصل توافقات به نگارش درآمده میان فعالین و تشکل های شناخته شده آنان است.هریک ازآنان دراین جنبش پس ازسپری شدن سالیان متمادی کاروپیکاربرای تقویت جنبش کارگری کشورمان تلاش ورزیده وهزینه های بس گزاف نیزپرداخته اند. بدون تردید حمایت وقبول آن ونقد برکاستی هایش می تواند،درحمایت وتقویت جنبش کارگری ورودررویی هایش با نظام سرمایه داری حاکم موثرافتد. این پلاتفرم می تواند مبنایٔی برای اتحاد عمل ها ی مشترک سازمان های مختلف چپ گردد. نیروهایی که تا به امروز به تقویت قطب چپ پای می فشردند .

بحث اساسی این است حال که تشکل های کارگری داخل کشور،زیرتیغ نظام کارگرستیزاسلامی،علیرغم اختلافاتی چند درعرصه های گوناگون نظری، توانسته اند مبنای مشترکی برای فعالیت مطالباتی ومشترک خود پایه ریزی کنند ،بدون کمترین تردید، سازمان ها وتشکل ها ونهاد های مدافع حقوق کارگران وزحمتکشان یعنی نیروهای چپ وسوسیالیست، نیزمی توانند با درس آموزی ازچنین اقدام مثبت وموثرهفت تشکل داخل کشور، چپ های کارگری نیزمی توانند دردفاع ازسلسله اشتراکات جنبش کارگری درون کشورهمصدا شوند. درچنین شرایط و هنگامه ای این اقدام مشترک ومتحد می تواند یکی از مهم ترین سرفصل های درس آموزی ازقطعنامه هفت تشکل اول ماه مه امسال یعنی ؛ سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه – اتحادیه آزاد کارگران ایران – هییٔت بازگشایی سندیکای کارگران نقاش و تزیٔینات ساختمان – هییٔت بازگشایٔی سندیکای فلز کار مکانیک – کانون مدافعان حقوق کارگر – کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری – کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری باشد…..

ازچشم اندازمثبت وموثراین دوره درخردادماه امسال تجمع عظیم وموفق مدافعان حقوق کارگران ایران دراعتراض به نمایندگان قلابی رژیم جمهوری اسلامی درسطح مجامع جهانی و بصورت مشخص در اجلاس سازمان جهانی کار(آ.ال.او)درروزپنجشنبه ۹ژویٔن برابر۱۹خرداد درژنو دربرابرساختمان سازمان جهانی کاربود . تلاشی که با پشتوانه همکاری ” نهادهمبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران – فرانسه” با پشتکار مداوم پیگیر موضوع بودند تا چهره ضد کارگری رژیم سرمایهداری اسلامی را به فعلان کلکتیو بشناسانند و آنها را بر آن دارند تا در دل پشتیبانی و حمایت از فعالان کارگری تونس ، مصر و …. در” بهار عربی ” امرمدافعه ازکارگران ایران را نیزدردستورکارخود قراردهند. ازاینرو بود که ما با فراخوانی روبرو می شویم که درآن آمده است : ” ما سندیکالیست های فرانسوی، همراه با با جنبش بین المللی سندیکایی، همبستگی خود را نسبت به این مبارزان ایرانی اعلام میداریم،زنان و مردان مبارزی که علیرغم تمام خطراتی که فعالیت سندیکایی در ایران به همراه دارد، درگیر مبارزه برای دفاع از کارگران ایران شده اند.” در ادامه اعلام می دارند: ” ما به کلیه مبارزین زندانی که در طی ماه ها و سال های گذشته، به جرم مبارزه برای احقاق حقوق ابتدایی سندیکایی زندانی شده اند، می اندیشیم. مبارزه آنان بسیار تحسین آمیزوموجب افتخار آنان وخانواده های شان که حمایت شان می کنند،می باشد. ” سندیکا های فرانسوی می گویند : ” زمان آن فرا رسیده که مچ آن کشورهایی که مقاوله نامه های سازمان جهانی کار را امضاء می کنند و لیکن درعمل آن ها رازیر پا می گذارند، گرفته شود. دراین رابطه حکومت ایران یک مورد بارز است ….به دلایل فوق است که ما به مناسب برگزاری کنفرانس سالانه سازمان جهانی کار، تظاهرات ایستاده ای را در۹ ژویٔن در مقابل دفتر سازمان مزبور در ژنو فرا می خوانیم .”

بدین ترتیب به دعوت “کلکتیو سندیکایی حمایت ازکارگران مغرب و خاورمیانه ” یعنی س.ژ.ت – فرانسه/اف.اس.او- فرانسه/سود “همبستگی”- فرانسه/ اونسا – فرانسه/ و پشتیبانی دو سندیکای سویٔیسی از جمله : اونیا – سویٔیس /س.ج.آ.اس،سویٔیس/ انجام گرفت و تجمع بزرگی در ژنو جمع آمدند. که جزیٔیات آن درروزشمارکارگری خرداد ماه به تفصیل آمده است. باید ازاین تجربه موفق برای تقویت و پشیبانی ازجنبش کارگری درون کشورآموخت وآنرا درحوزه ها ی گوناگون جامعه میزبان تسری داد.

دراین مجموعه آنچه به نظرتان می رسد،گردآمده ازمنابع گوناگون ازجمله : خبرگزاری های رسمی ایران (ایلنا – ایسنا – مهر، دنیای اقتصاد، سایت آفتاب، سایت های اصلاح طلب کلمه، مردمک، جرس، سحام نیوزوسایت سفیروغیره…) وتشکل ها،نهادها وسایت های مستقل مانند : (کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری،سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه،جمعی ازفعالان کارگری ایران خودرو،کانون مدافعان حقوق کارگر، وبلاگ دانشجویان مدافع حقوق کارگر،کمیته پیگیری ایجادتشکل های آزاد کارگری،آسمان دیلی نیوز،آژانس ایران خبر،سایت میدان زنان، کانون صنفی معلمان تهران،کردستان میدیا،ساوالان سسی وغیره) درداخل وهمینطورامکانات خبررسانی های خارج ازکشور( تارنمای چشم اندازکارگری- افق روشن- سایت روشنگری –سایت پیام ،وبلاگ کارگری راه کارگروغیره …) وخبرهای دریافتی به ایمیل آدرس هایم فراهم آمده و به نظرتان می رسد.

خوشحال می گردم که فعالان کارگری،مدافعان به حقوق کارگران وهرآنکس که روزشماربه دستش می رسد، بتواند نکته نظرها وانتقادات سازنده وموثرخود رابرسراین مجموعه کاربا من درمیان نهد .
بیش ازهرچیزازدریافت ایمیل های شما خرسند گشته وخواهم آموخت .
با دوستی و رفاقت

امیرجواهری لنگرودی
شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۰ برابر با ۰۱ جولای ۲۰۱۱

متن کامل گزارش [2]

 


Article printed from The Union Of People's Fedaian Of Iran: http://www.etehadefedaian.org

URL to article: http://www.etehadefedaian.org/%d8%ac%d9%86%d8%a8%d8%b4-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%a7

URLs in this post:

[1] Image: http://wip.etehadefedaian.org/wp-content/uploads/2011/07/kargaran.jpg

[2] متن کامل گزارش: http://www.asre-nou.net/php/workers/20110702_196_RS-mah123sal1390.pdf

Copyright © 2011 Etehade Fedaian. All rights reserved.