- The Union Of People's Fedaian Of Iran - http://www.etehadefedaian.org -

به یاد مادر زبردست

Posted By admin On دی ۲۸, ۱۳۹۵ @ ۸:۴۰ ق.ظ In یادها | No Comments

[1]با افسوس بسیار با خبر شدیم که مادر زبردست در گذشت.

دولت خانم (مادر زبردست ) مادر رفیق جان فدای ما, نادر زبردست است که درقتل عام زندانیان سیاسی درسال ۶۷ توسط رژیم ضد بشری جمهوری اسلامی اعدام شد

مادر و پدر زبردست هردو کارگر کارخانه های صنعتی رشت بودند, که درکانون گرم آشیان خویش, فرزندانی مردم دوست ,تحصیلکرده و خدمتگزار اجتماع(معلم, دبیر و…) پروراندند. و نادر دانشجوی دانشگاه مشهد, جوانی بسیار پرشوروشعور, او هنگامی که هنوز دانش آموز بود به مثابه عضو به جنبش آزادیخواهی ایران پیوست, پس از اینکه درسال ۵۵ از تعقیب رژیم پیشین گریخت درسال ۵۶ با تشکیل هسته های مبارزاتی با سازمان چریکهای فدایی خلق ارتباط برقرارنمود و همراه با دیگراعضا, درگیلان و درخراسان, با فعالیتی شبانه روزی به سازماندهی هواداران پرداخت. او در سال ۶۲ درحالی که هنوز ۲۶ سال داشت درسخت ترین شرایط, وبا آ گاهی کامل ازاینکه رژیم باتمام قوا و با همه رذالتها و سفاکی هایش درتدارک حمله به سازمان است, مسئولیت عضویت درکمیته مرکزی سازمان(فداییان پیرو ۱۶ آذر) را پذیرفت. نادرو دیگر رفقای جوان ک.م.طی بیانیه ای ضمن تحلیل شرایط جدید و افشای رژیم، بر”ضد مردمی بودن جمهوری اسلامی و …” تاکید نمودند.

حمله رژیم سررسید. نبردی به شدت نابرابر, با شکنجه هایی بی سابقه درتاریخ مبارزات سیاسی ! و جنبشی که علنی و نیمه علنی بود و می بایست درمدتی کوتاه مخفی شود.. سخن کوتاه نادربارفیقان اسیرو بزیرشکنجه های…شدند. اورا به ۱۵سال محکوم کردند. اما او و بسیاری از مبارزان راه رهایی مردم ایران, همگی دربرابر “کمیته مرگ” خمینی! ایستادند وجان خویش
را درراه بهروزی مردم فدا نمودند۰

پدر و مادر زبردست ازهمان جوانی (اواخر دهه ۲۰) از فعالین جنبش کارگری و سندیکایی بودند, خانه شان گرچه کوچک و کارگری اما همیشه پذیرای نشست های مبارزاتی بود.

رفقا وخانواده همگی برسر یک سفره می نشستند. اگر برای رفیقی مشکلی پیش می آمد, مادر زبردست شیرزنانه در مراکز مربوطه حاضر می شد و خودراخاله آن رفیق, که اصلا گیلانی هم نبود, معرفی می کرد و با ترفندی اورا رها می ساخت. پس از قتل عام ۶۷، پدر زبردست بسیار فرسود و سالی چند بیش نیارست. مادرزبردست چه پیش ازانقلاب, چه درجریان آن و همچنان پس ازان از فعالین جنبش مردمی ایران بود, او دراین سالها همواره روحیه خودراحفظ نمود اما چو نام نادر به میان می آمد, آهی می کشید گرچه آرام و پروقار, لیک سوز آن رخسارجمع می گداخت.
درگذشت مادر زبردست رابه خانواده شریف او و به جنبش دمکراتیک ایران تسلیت می گوییم

مستحکم باد صفوف مبارزاتی طبقه کارگر آگاه ایران
جاودان باد یاد و خاطره همه جانباختگان و خانوادهای پشتیبان و مبارز آنان

رضااکرمی، شهین امیری، ایراندخت انصاری،نوروز امید فلور جاوید، اسفند جاوید، محسن خوشبین، علی سمیعی،حمادشیبانی، داریوش فریدونی،مقصودکاسبی،رئوف کعبی، جلیل مبشری، ضرغام محمودی، میرشجاع ملکوتیان، علیرضا نوایی، ایرج نیری،سیروان هدایت وزیری ، 


Article printed from The Union Of People's Fedaian Of Iran: http://www.etehadefedaian.org

URL to article: http://www.etehadefedaian.org/%d8%a8%d9%87-%db%8c%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%b3%d8%aa

URLs in this post:

[1] Image: http://www.etehadefedaian.org/wp-content/uploads/2017/01/madar-zabardast.jpg

Copyright © 2011 Etehade Fedaian. All rights reserved.