- The Union Of People's Fedaian Of Iran - http://www.etehadefedaian.org -

اهداء جایزه حقوق بشر به دوزندانی سیاسی آذربایجانی

Posted By admin On آذر ۳۰, ۱۳۹۱ @ ۹:۵۷ ق.ظ In جنبش ها,حقوق بشر | No Comments

روز ۱۵ دسامبر ۲۰۱۲ جایزه حقوق بشر شهر بوخوم آلمان به دوزندانی سیاسی
بنام های شاهرخ زمانی و جاوید هوتن کیان اهداء شد .
شاهرخ زمانی اهل کلیبر وفعال کارگری است که هم اکنون در زندان گوهر دشت
زندانی می باشد و باتهام عضویت درهیئت مدیره سندیکای کارگران نقاش
ساختمانی و تبلیغ در میان کارگران به یازده سال زندان محکوم شده است .
شاهرخ پسر بهمن زمانی از مبارزان قدیمی آذربایجان و از یاران نزدیک صمد
بهرنگی است .
جاوید هوتن کیان وکیل دعاوی و وکیل خانم سکینه محمدی آشتیانی می باشد .
خانم اشتیانی به سنگسار محکوم شده است و وکیل وی آقای جاوید هوتن کیان
هنگامی که راجع به پرونده خانم آشتیانی با دو خبر نگار آلمانی مصاحبه می
کرده دستگیرشده و باتهام ارتباط با بیگانگان به شش سال زندان محکوم شده
است . هوتن کیان مدتها در اداره اطلاعات و زندان تبریز بطور وحشیانه
شکنجه شده است . زندان تبریز یکی از مخوف ترین زندان هاست و در حال حاضر
بیش از چهار هزار نفر درآنجا زندانی می باشند .
ازمدتها پیش فعالین حقوق بشرآذربایجانی برای رساندن صدای زندانیان سیاسی
آذربایجانی تلاش می کردند واکنون اهداء جایزه حقوق بشر به این دونفر باعث
می گردد که توجه افکار عمومی بین المللی نسبت به نقض حقوق بشر در
آذربایجان بیشتر بشود .
جوایز را آقایان بهروز خباز به نیابت از شاهرخ زمانی و آقای نقی محمودی
وکیل هوتن کیان دریافت کردند . در مراسم اهداء جایزه آقای روبرت هلر پیام
شاهرخ زمانی راکه از زندان گوهر دشت ارسال شده بود قرائت نمود و نماینده
عفو بین الملل در بوخوم نیزراجع به نقض حقوق بشر در ایران صحبت کرد .
آقای نقی محمودی در دفاع از آقای هوتن کیان صحبت کرد و خواهان توجه بیشر
فعالین حقوق بشری به وضعیت زندانیان درآذربایجان شد. همچنین آقای مارکوس
هلویک روزنامه نگار آلمانی که هنگام مصاحبه با هوتن کیان و پسر خانم
سکینه آشتیانی همراه با یک خبرنگار دیگر دستگیر شده و حدود ۵ ماه در
زندان تبریز زندانی بوده است ضمن اشاره به خاطرات زندان قسمتهائی از کتاب
جدید خود را که « انشاالله زندانی در ایران» نام دارد برای شرکت کنندگان
در مراسم اهداء جایزه قرائت نمود .
 دراین مراسم یک قطعه موسیقی فولکلوریک آذربایجانی پخش گردید.

ژاله تبریزی


Article printed from The Union Of People's Fedaian Of Iran: http://www.etehadefedaian.org

URL to article: http://www.etehadefedaian.org/%d8%a7%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%a1-%d8%ac%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%87-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a8%d8%b4%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d9%88%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c

Copyright © 2011 Etehade Fedaian. All rights reserved.