- The Union Of People's Fedaian Of Iran - http://www.etehadefedaian.org -

اطلاعیه کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران در مورد بیانیه تعدادی از اعضای سازمان

Posted By admin On مرداد ۲۹, ۱۳۹۵ @ ۷:۳۹ ب.ظ In اعلامیه ها | No Comments

پس از صدور اطلاعیه برگزاری کنگره سیزدهم سازمان (در شب قبل)، بیانیه ای با امضا “طرفداران ادامۀ پروژۀ وحدت در سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران” و نیز مطلبی با امضای یکی از شرکت کنندگان در کنگره، ظهر امروز در سایت انترنتی عصر نو منتشر شده است که مضمون اصلی آن زیر سئوال بردن رسمیت کنگره سیزدهم سازمان است.

همانگونه که در اطلاعیه برگزاری کنگره آورده بودیم، گزارش کامل کنگره به همراه مصوبات و پیامها، بزودی در دسترس همگان قرار می گیرد. چه خوب می بود این رفقا با تحمل چند روز صبر، پس از انتشار گزارش کامل، آنگاه نظرات، ایرادات و مواضع خویش را بیان می نمودند. اطلاعات ناقص و گاه نادرستی که ذکر شده اند، کمکی به قضاوت صحیح خوانندگان نمی کند.

لازم می دانیم تاکید کنیم که ما با اظهار تاسف از این شتابزدگی و دعوت این رفقا به استفاده از ابزار پیش بینی شده در اساسنامه سازمان برای پیشبرد و یا تامین نظرات خود، تلاش خواهیم نمود از کار و وظیفه اصلی خود دور نشده و به سهم خود، در عرصه مبارزاتی مشترکمان، کوشا باشیم.

ما مخالف هرگونه جدائی در صفوف سازمان هستیم و به اطلاع می رسانیم که کنگره، پیامی خطاب به رفقائی که از شرکت در کنگره خودداری نمودند، صادر نمود که به همراه دیگرمصوبات و اسناد کنگره منتشر خواهد شد.

کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

۱۹ / ۸ / ۲۰۱۶


Article printed from The Union Of People's Fedaian Of Iran: http://www.etehadefedaian.org

URL to article: http://www.etehadefedaian.org/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%87-%da%a9%d9%85%d9%8a%d8%aa%d9%87-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%af-%d9%81%d8%af%d8%a7%d8%a6

Copyright © 2011 Etehade Fedaian. All rights reserved.