تحلیلی از اوضاع جهان، منطقه و ایران/علی جلال

از روز آغاز, جمهوری اسلامی در رابطه با خلق های کرد و عرب و بلوچ و ترکمن و ...سیاست سرکوب شدید در پیش گرفت . ....

برداشت از طرح‌ها و مباحث کنفرانس "وحدت چپ" پیرامون استراتژی سیاسی / گروه کار سیاسی وحدت چپ

گفتارهای این کنفرانس، جملگی بر چهره نمایی چپ در وجود یک استراتژی سیاسی متکی بر تجارب غنی و نیز ناکامی‌های پیشین چپ ایران و جهان تاکید داشتند. استراتژی چپی متمایز با دیروز خود و منعکس در راهبردی که در آن باورمندی به آزادی، پایبندی بر اصول دموکراسی، با چشم انداز سوسیالیستی و دفاع از محیط زیست تجلی می یابند ....

خطر گسترش شعله های آتش در خاورمیانه / مجید سیادت

شاهد دوران جدیدی هستیم که بی ثباتی و ناآرامی سالهای اخیر در قبال آنها رنگ می بازند. یک جنبه سقوط موصل، سربرآوردن داعش به مثابه افراطی گری سنی در عراق و سوریه می باشد. اما این مسئله فقط یکی از جوانب مشکلات و بحرانهای خاورمیانه است ....

انها علیه بربریت و داعش می جنگند/جنبش زنان کورد؛ رخدادی در خاورمیانه / فرهاد گوران

انها علیه بربریت و داعش می جنگند/جنبش زنان کورد؛ رخدادی در خاورمیانه / فرهاد گوراننیروی مقاومت زنان کورد سوریه در برابر داعش کم از نیروی شهرزاد قصه گو نبوده و نیست. پدید آمدن زنان مبارز "ی.پ.ژ" یک رخداد بزرگ در خاورمیانه است. آنها در این لحظه خود نیروی حقیقت اند نه لشکری از استعاره ها. شور و پراکسیس انسانی شان عجیب و در عین حال واقعی است. ....

در سیستم حاکم بر ایران آنچه اهمیت ندارد جان کارگران است / گفتگوی اخبار روز با دو تن از مسئولان سندیکای کارگران فلزکار مکانیک

نظام حاکم بر ایران هیچ تشکل و اتحادیه مستقل را بر نمی تابد. خود با ایجاد انجمن های اسلامی کارگری، خانه کارگر بسیج کارگری سعی در بازدارندگی تشکل های مستقل دارد. علی رغم آن برای طبقه کارگر جز ایجاد تشکل های مستقل و سندیکاهای کارگری راه نجاتی نیست ....

اصقلابی بنام انقلاب و مروری بنام عبور /برزویه طبیب

گویند ایرانیان قدیم به زرافه میگفتند شترگاوپلنگ، چرا که پوستی چون پلنگ، شاخی چون گاو، و گردنی چون شتر دارد. حکایت اصقلاب، چون ترکیب اصلاح و انقلاب، و تحول طلبی به مثابه ترکیبی از انقلابیگری و اصلاح طلبی، نیز، از این استعداد ترکیب مفاهیم ماهیتا متفاوت بر اساس شباهت ها و تفاوت های ظاهری، ناشی شده است ....

اسرائیل بشریت را تحقیر می کند /علی جلال

اسرائیل بشریت را تحقیر می کند /علی جلالاسرئیل از حضور هر نا ظر بین ا لمللی و بطور مشخص ناظران سازمان ملل, و حتی روزنامه نگران مستقل در منطقه جلوگیری می ....

کنفرانس پروژه ی وحدت چپ در کلن آلمان مباحث و نتایچ؟ چه استراتژی سیاسی؟ کدام چپ

کنفرانس پروژه ی وحدت چپ در کلن آلمان مباحث و نتایچ؟ چه استراتژی سیاسی؟ کدام چپکنفرانس پروژه ی وحدت چپ در کلن آلمان مباحث و نتایچ؟ چه استراتژی سیاسی؟ کدام چپ؟ گفتگوی رادیو همبستگی با محمد اعظمی این گفت و گو را ....

سیاسی

کارگری

بین المللی

دیدگاه ها

دانشجویی

  • اردیبهشت ۲۹, ۱۳۹۳ دانشجویان با پلاکاردهایی که بر آن شعار های؛ «ما برگشتیم»، «آزادی، برابری»، «زندانی سیاسی آزاد باید گردد»، «دانشگاه پادگان نیست»، «نه به سانسور!»، «توی سینه اش جان جان جان یه جنگل ستاره داره»، «ما از ...
  • اسفند ۸, ۱۳۹۲ پرونده 126 دانشجوي ستاره‌دار روي ميز نمايندگان چهارشنبه. افزايش 10 درصدي هزينه خوابگاه‌ها در سال آينده . گزارشی از شش سال ریاست فرهاد رهبر بر دانشگاه تهران....

حقوق بشر

زنان

ملیت ها

اندیشه

مصاحبه

گزارش

یادها

اقتصادی

اجتماعی